background
E-studijas


Viss, kas Tev nepieciešams – vēlme, sev izdevīgs laiks un internets, lai kļūtu par jomas speciālistu un veidotu veiksmīgu karjeru jau šodien!
Tu esi savu studiju noteicējs!


Uzdot sev interesējošos jautājumus jebkurā laikā talmaciba@buts.lv un saņemt izsmeļošu informāciju.


KURSI

CENA

DALĪTAIS
MAKSĀJUMS

MĀCĪBU
STUNDU SKAITS

PIEEJA
MĀCĪBU KURSAM

MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS PĀRTIKAS UZŅĒMUMĀ

15,00 EUR

5

1 nedēļa

LIETIŠĶĀ RAKSTU VALODA

15,00 EUR

24

2 nedēļas

HIGIĒNAS PROCEDŪRU NODROŠINĀŠANA

32,00 EUR

8

1 nedēļa

AUTOKRĀVĒJA VADĪTĀJS (ATKĀRTOTA ATESTĀCIJA)

35,00 EUR

1

1 nedēļa

ELEKTROKRĀVĒJA VADĪTĀJS (ATKĀRTOTA ATESTĀCIJA)

35,00 EUR

1

1 nedēļa

PAŠKONTROLES SISTĒMAS (HACCP) IZVEIDES PAMATPRINCIPI PĀRTIKAS
APRITES UZŅĒMUMOS. PROFESIONĀLĀ HIGIĒNA.

39,00 EUR

5

1 nedēļa

SASKARSMES VADĪBA DARBA VIDĒ UN KONFLIKTSITUĀCIJU RISINĀŠANA

39,00 EUR

28

2 nedēļas

SKAISTUMKOPŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI NOTEIKTĀS MINIMĀLĀS
HIGIĒNAS PRASĪBAS

40,00 EUR

12

1 nedēļa

DARBS AUGSTUMĀ

49,00 EUR

6

1 nedēļa

KRŪMGRIEŽA, MOTORZĀĢA OPERATORS

49,00 EUR

6

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR CILVĒKA CELŠANAI PAREDZĒTO PACĒLĀJU
TEHNISKO STĀVOKLI UN DROŠU EKSPLUATĀCIJU

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KATLIEKĀRTĀM

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅU TEHNISKĀ STĀVOKĻA UN
PAREIZAS EKSPLUATĀCIJAS UZRAUDZĪBU

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVU DROŠU PĀRVIETOŠANU

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR LIFTU TEHNISKO STĀVOKLI UN
DROŠU EKSPLUATĀCIJU

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR SASTATNĒM

59,00 EUR

4

1 nedēļa

SASTATŅU MONTĒŠANA

59,00 EUR

8

1 nedēļa

STROPĒTĀJS

59,00 EUR

4

1 nedēļa

AUTOMOBIĻA CELTŅA OPERATORS

59,00 EUR

6

1 nedēļa

CELTŅU OPERATORS

59,00 EUR

6

1 nedēļa

CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA OPERATORS

59,00 EUR

4

1 nedēļa

HIDROMANIPULATORA OPERATORS

59,00 EUR

6

1 nedēļa

NO GRĪDAS VADĀMĀ TILTA UN BUKA CELTŅU (TELFERA) OPERATORS

59,00 EUR

6

1 nedēļa

TORŅA CELTŅA OPERATORS

59,00 EUR

6

1 nedēļa

HIGIĒNAS PRASĪBAS SOCIĀLAJĀ DARBĀ

59,00 EUR

16

1 nedēļa

SOCIĀLĀS APRŪPES NODROŠINĀŠANA

59,00 EUR

16

1 nedēļa

PERSONĀLLIETAS UN PERSONĀLA VADĪBA

69,00 EUR

32

1 mēnesis

ATKĀRTOTA ATESTĀCIJA ELEKTRODROŠĪBĀ (BZ, B, CZ, C DROŠĪBAS GRUPAS)

35,00 EUR

2

1 nedēļa

ELEKTRODROŠĪBAS APMĀCĪBA (A, BZ, B, CZ, C DROŠĪBAS GRUPAS)

68,00 EUR

8

1 nedēļa

ELEKTROKRĀVĒJA VADĪTĀJS

70,00 EUR

4

1 nedēļa

AUTOKRĀVĒJA VADĪTĀJS

70,00 EUR

4

1 nedēļa

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN MĀRKETINGA PAMATI

79,00 EUR

48

1 mēnesis

BIROJA DARBA VADĪBA

79,00 EUR

48

1 mēnesis


MICROSOFT WORD - LIETOTĀJA LĪMENIS

105,00 EUR

40

1 mēnesis

MICROSOFT EXCEL - LIETOTĀJA LĪMENIS

105,00 EUR

40

1 mēnesis

MICROSOFT POWERPOINT - LIETOTĀJA LĪMENIS

105,00 EUR

35

1 mēnesis

PERSONĀLLIETU UN BIROJA DARBA ORGANIZĒŠANA UN VADĪBA

148,00 EUR

80

1,5 mēneši

BIZNESA PROJEKTU VADĪBA

210,00 EUR

80

1,5 mēneši

DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS (LIETVEDĪBAS) PAMATI

210,00 EUR

80

1,5 mēneši

FINANŠU UN VADĪBAS GRĀMATVEDĪBAS PAMATI

250,00 EUR

80

1,5 mēneši

DIGITĀLAS PRASMES PERSONĀLVADĪBĀ

189,00 EUR

100

2 mēneši

DIGITĀLĀ BIROJA DARBA VADĪBA

189,00 EUR

100

2 mēneši


E-STUDIJAS AR TIEŠSAISTES LEKCIJĀM

CENA

DALĪTAIS
MAKSĀJUMS

MĀCĪBU
STUNDU SKAITS

PIEEJA
MĀCĪBU KURSAM

DARBA LIKUMS PRAKSĒ

89,00 EUR

36

3 nedēļas

DOKUMENTU ARHIVĒŠANA UN ARHĪVA VEIDOŠANA

69,00 EUR

8

2 dienas

ARHĪVU PĀRVALDĪBA. ARHĪVA DARBA ORGANIZĀCIJA UN DOKUMENTU
ARHIVĒŠANA, JAUNUMI LIKUMDOŠANĀ

69,00 EUR

8

2 dienas

PERSONĀLLIETU UN BIROJA DARBA ORGANIZĒŠANA UN VADĪBA

180,00 EUR

80

1 mēnesis

PERSONĀLA LIETVEDĪBAS VADĪBA

280,00 EUR

80

1,5 mēneši

AGILE PROJEKTU VADĪBA

300,00 EUR

80

1,5 mēneši

DATORIZĒTĀ GRĀMATVEDĪBA BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM

310,00 EUR

100

2 mēneši

LIETVEDIS

820,00 EUR

640

6 mēneši

GRĀMATVEDIS

1220,00 EUR

960

8,5 mēneši


ZINĀŠANU LĪMEŅA NOTEIKŠANAS TESTI

CENA

DALĪTAIS
MAKSĀJUMS

MĀCĪBU
STUNDU SKAITS

PIEEJA
MĀCĪBU KURSAM

ELEKTROTEHNIĶIS

5,00 EUR

2

1 diena

ELEKTROMONTIERIS

5,00 EUR

2

1 diena

MICROSOFT WORD - LIETOTĀJA LĪMENIS

5,00 EUR

1

1 diena

MICROSOFT EXCEL - LIETOTĀJA LĪMENIS

5,00 EUR

1

1 diena

MICROSOFT POWERPOINT - LIETOTĀJA LĪMENIS

5,00 EUR

1

1 diena


E-studijas ar tiešsaistes lekcijām

Papildus informācija: 
Tālrunis: 22015707, 27881831
E-pasts: talmaciba@buts.lv