background
E-studijas


Viss, kas Tev nepieciešams – vēlme, sev izdevīgs laiks un internets, lai kļūtu par jomas speciālistu un veidotu veiksmīgu karjeru jau šodien!
Tu esi savu studiju noteicējs!


Uzdot sev interesējošos jautājumus jebkurā laikā talmaciba@buts.lv un saņemt izsmeļošu informāciju.


KURSI

CENA

DALĪTAIS
MAKSĀJUMS

MĀCĪBU
STUNDU SKAITS

PIEEJA
MĀCĪBU KURSAM

MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS PĀRTIKAS UZŅĒMUMĀ

15,00 EUR

5

1 nedēļa

LIETIŠĶĀ RAKSTU VALODA

15,00 EUR

24

2 nedēļas

HIGIĒNAS PROCEDŪRU NODROŠINĀŠANA

32,00 EUR

8

1 nedēļa

AUTOKRĀVĒJA VADĪTĀJS (ATKĀRTOTA ATESTĀCIJA)

35,00 EUR

1

1 nedēļa

ELEKTROKRĀVĒJA VADĪTĀJS (ATKĀRTOTA ATESTĀCIJA)

35,00 EUR

1

1 nedēļa

PAŠKONTROLES SISTĒMAS (HACCP) IZVEIDES PAMATPRINCIPI PĀRTIKAS
APRITES UZŅĒMUMOS. PROFESIONĀLĀ HIGIĒNA.

39,00 EUR

5

1 nedēļa

SASKARSMES VADĪBA DARBA VIDĒ UN KONFLIKTSITUĀCIJU RISINĀŠANA

39,00 EUR

28

2 nedēļas

SKAISTUMKOPŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI NOTEIKTĀS MINIMĀLĀS
HIGIĒNAS PRASĪBAS

40,00 EUR

12

1 nedēļa

DARBS AUGSTUMĀ

49,00 EUR

6

1 nedēļa

KRŪMGRIEŽA, MOTORZĀĢA OPERATORS

49,00 EUR

6

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR CILVĒKA CELŠANAI PAREDZĒTO PACĒLĀJU
TEHNISKO STĀVOKLI UN DROŠU EKSPLUATĀCIJU

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KATLIEKĀRTĀM

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅU TEHNISKĀ STĀVOKĻA UN
PAREIZAS EKSPLUATĀCIJAS UZRAUDZĪBU

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVU DROŠU PĀRVIETOŠANU

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR LIFTU TEHNISKO STĀVOKLI UN
DROŠU EKSPLUATĀCIJU

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR SASTATNĒM

59,00 EUR

4

1 nedēļa

SASTATŅU MONTĒŠANA

59,00 EUR

8

1 nedēļa

STROPĒTĀJS

59,00 EUR

4

1 nedēļa

AUTOMOBIĻA CELTŅA OPERATORS

59,00 EUR

6

1 nedēļa

CELTŅU OPERATORS

59,00 EUR

6

1 nedēļa

CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA OPERATORS

59,00 EUR

4

1 nedēļa

HIDROMANIPULATORA OPERATORS

59,00 EUR

6

1 nedēļa

NO GRĪDAS VADĀMĀ TILTA UN BUKA CELTŅU (TELFERA) OPERATORS

59,00 EUR

6

1 nedēļa

TORŅA CELTŅA OPERATORS

59,00 EUR

6

1 nedēļa

HIGIĒNAS PRASĪBAS SOCIĀLAJĀ DARBĀ

59,00 EUR

16

1 nedēļa

SOCIĀLĀS APRŪPES NODROŠINĀŠANA

59,00 EUR

16

1 nedēļa

PERSONĀLLIETAS UN PERSONĀLA VADĪBA

69,00 EUR

32

1 mēnesis

ATKĀRTOTA ATESTĀCIJA ELEKTRODROŠĪBĀ (BZ, B, CZ, C DROŠĪBAS GRUPAS)

35,00 EUR

2

1 nedēļa

ELEKTRODROŠĪBAS APMĀCĪBA (A, BZ, B, CZ, C DROŠĪBAS GRUPAS)

68,00 EUR

8

1 nedēļa

ELEKTROKRĀVĒJA VADĪTĀJS

70,00 EUR

4

1 nedēļa

AUTOKRĀVĒJA VADĪTĀJS

70,00 EUR

4

1 nedēļa

BIROJA DARBA VADĪBA

79,00 EUR

48

1 mēnesis

PERSONĀLLIETU UN BIROJA DARBA ORGANIZĒŠANA UN VADĪBA

148,00 EUR

80

1,5 mēneši


E-STUDIJAS AR PEDAGOGU

CENA

DALĪTAIS
MAKSĀJUMS

MĀCĪBU
STUNDU SKAITS

PIEEJA
MĀCĪBU KURSAM

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN MĀRKETINGA PAMATI

79,00 EUR

48

1 mēnesis

DIGITĀLAS PRASMES PERSONĀLVADĪBĀ

189,00 EUR

100

2 mēneši

DIGITĀLĀ BIROJA DARBA VADĪBA

189,00 EUR

100

2 mēneši

DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS (LIETVEDĪBAS) PAMATI

210,00 EUR

80

1,5 mēneši

BIZNESA PROJEKTU VADĪBA

210,00 EUR

80

1,5 mēneši

FINANŠU UN VADĪBAS GRĀMATVEDĪBAS PAMATI

250,00 EUR

80

1,5 mēneši


E-STUDIJAS AR TIEŠSAISTES LEKCIJĀM

CENA

DALĪTAIS
MAKSĀJUMS

MĀCĪBU
STUNDU SKAITS

PIEEJA
MĀCĪBU KURSAM

DARBA LIKUMS PRAKSĒ

89,00 EUR

36

3 nedēļas

DOKUMENTU ARHIVĒŠANA UN ARHĪVA VEIDOŠANA

69,00 EUR

8

2 dienas

ARHĪVU PĀRVALDĪBA. ARHĪVA DARBA ORGANIZĀCIJA UN DOKUMENTU
ARHIVĒŠANA, JAUNUMI LIKUMDOŠANĀ

69,00 EUR

8

2 dienas

PERSONĀLLIETU UN BIROJA DARBA ORGANIZĒŠANA UN VADĪBA

180,00 EUR

80

1 mēnesis

DATORIZĒTĀ GRĀMATVEDĪBA BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM

310,00 EUR

100

2 mēneši

LIETVEDIS

820,00 EUR

640

6 mēneši

GRĀMATVEDIS

1220,00 EUR

960

8,5 mēneši


ZINĀŠANU LĪMEŅA NOTEIKŠANAS TESTI

CENA

DALĪTAIS
MAKSĀJUMS

MĀCĪBU
STUNDU SKAITS

PIEEJA
MĀCĪBU KURSAM

ELEKTROTEHNIĶIS

5,00 EUR

2

1 diena

ELEKTROMONTIERIS

5,00 EUR

2

1 diena

MICROSOFT WORD - LIETOTĀJA LĪMENIS

5,00 EUR

1

1 diena

MICROSOFT EXCEL - LIETOTĀJA LĪMENIS

5,00 EUR

1

1 diena

MICROSOFT POWERPOINT - LIETOTĀJA LĪMENIS

5,00 EUR

1

1 diena