background
Atbildīgie speciālisti
Atbildīgais speciālists par liftu tehnisko stāvokli un drošu ekspluatācijuarrowprint
Atbildīgais speciālists par liftu tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināt liftu uzbūvi, darbības principus un ekspluatācijas prasības;
 • Veikt liftu tehnisko dokumentāciju;
 • Nodrošināt liftu tehnisko apkopi, uzraudzību un drošu ekspluatāciju;
 • Instruēt apkalpojošo personālu darbam ar liftu;
 • Pareizi rīkoties lifta darbības traucējumu gadījumā.

Saskaņā ar likumu „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”, lifts klasificējams kā bīstamā iekārta, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības.
02.03.2010. MK noteikumu Nr.195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” 16. punkta 2. pants nosaka, ka lifta īpašnieka pienākums ir ar rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par lifta tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi (turpmāk – atbildīgais speciālists).

Mācību ilgums: 4 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Reglamentējošie normatīvie akti atbildīgajam speciālistam par liftu tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju, aktuālās izmaiņas tajos. Lifta tehniskā dokumentācija. Lifta ekspluatācijas un drošības noteikumi. Darba drošības noteikumi;
 • Vispārējie noteikumi un tehniskās prasības lifta iekārtu ekspluatācijā un remontā;
 • Lifta vadības ierīču un drošības satvērējierīču izvietojums kabīnē, stāvu laukumos un mašīntelpā (bloku telpām), to nozīme;
 • Lifta mezgli un mehānismi, to darbības pārbaude. Lifta remonta iespējas. Lifta elektroshēmas, elektroiekārtu uzbūves un drošas ekspluatācijas noteikumi.
 • Lifta sagatavošana tehniskajām pārbaudēm. Lifta tehniskās pārbaudes;
 • Bīstamie liftu ekspluatācijas faktori;
 • Uzraudzības žurnāli, aizpildīšanas kārtība, pārbaužu periodiskums;
 • Instruktāžu veidi, veicēji;
 • Individuālie aizsardzības līdzekļi;
 • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos un elektrotraumu gadījumos;
 • Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Iepazīstināt ar noteikumiem par lifta iekārtām, to uzraudzību, kā arī ar normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar bīstamo iekārtu ekspluatāciju, instrukcijām liftu iekārtu apkalpojošajam personālam un iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar liftu iekārtām.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 30.06.2022
E-studiju nodaļa
Tālrunis:
22015707, 27881831, 27898009

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (45. kab.), Rīga

E-pasts:
talmaciba@buts.lv


Norises laiks: 04.07.2022
Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 15.07.2022
Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898019, 20282016

Adrese:
Kalna iela 8/1, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv


Norises laiks: 20.07.2022
Pasniedzējs: Dagnis Dārznieks
Cena: 59 EUR +pvn
Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 28.07.2022