background
Mārketings un komerczinības
Uzņēmējdarbības un mārketinga pamatiarrowprint
Uzņēmējdarbības un mārketinga pamati

Jūsu ieguvumi:

Izpratne par:
 • Komercdarbību un tās būtību; 
 • Uzņēmējdarbības veidiem un formām Latvijā; 
 • Komercdarbības uzsākšanu un plānošanu. Biznesa plāna izveidi; 
 • Uzņēmuma līdzekļiem un tā finansēšanu;
 • Ražošanas izmaksām;
 • Komercdarbības vadīšanu, riskiem un analīzi;
 • Uzņēmuma dzīves ciklu; 
 • Uzņēmuma finanšu analīzi; 
 • Mārketinga darbību uzņēmumā.

Vai vēlies strādāt uzņēmumā un izprast uzņēmējdarbības un mārketinga principus? Esi zinošs un iekaro jaunas virsotnes esošajā darba vietā vai uzsāc jaunu karjeru!

Apgūsti biznesa ekonomiskos pamatus, uzņēmuma darba vadību, menedžmentu un mārketingu. Iepazīsties ar uzņēmuma juridisko formu un izvēlēties pareizo uzņēmuma stratēģiju, veido savu biznesa plānu, iepazīsties ar uzņēmējdarbības risku veidiem un to raksturojumiem. Iegūsti pamatzināšanas par tirgus tendencēm un mārketinga attīstību, mārketinga plānošanu un vadību, produktu un pakalpojumu virzīšanu tirgū, reklāmas un cenu veidošanu.

Studiju ilgums: 48 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Ievads komercdarbībā: komercdarbības definīcija, komerclikums un tā raksturojums; 
 • Komercdarbība: komercdarbības formas, to reģistrācija; 
 • Komercdarbībai nepieciešamie resursi: finansēšanas avoti: iekšējie un ārējie, to raksturojums; 
 • Komercdarbības taktika un stratēģija: vides raksturojums, mērķi, misija, stratēģijas un taktikas pielietošana uzņēmuma darbībā, pārmaiņu plānošana;
 • Uzņēmuma darbības vadīšana: uzņēmuma attīstības plānošana, funkcijas, problēmu risināšana, motivācija. 
 • Uzņēmuma dzīves cikls: attīstības posmi, to analīze, iekšējā kultūra, ražošanas izmaksas un to veidi, saimnieciskās darbības analīze; 
 • Komercdarbības riski un analīze: risku veidi un to raksturojums, PEST analīze, SVID analīze. 
 • Biznesa plāns: biznesa plāna mērķis, nepieciešamība, saturs un nozīme; 
 • Ievads mārketingā, patēriņa un izmantotāju tirgus: mārketinga attīstība, tirgus veidi un to ietekmējošie faktori, pirkšanas lēmuma pieņemšanas process; 
 • Mārketinga vide, segmentācija, izpēte: mikrovide, makrovide, segmentācijas pazīmes, kritēriji un metodes, mārketinga izpēte, izpētes process; 
 • Prece, pakalpojums, cena, menedžments: preces un pakalpojuma dzīves cikls, attīstīšanas procesa vadīšana, preces un pakalpojuma virzīšana tirgū. Cenas nozīme, mērķi, faktori, kas ietekmē cenas noteikšanu. Reklāma un reklāmas mērķi, reklāmas psiholoģiskā ietekme un reklāmas līdzekļu klasifikācija. Sabiedriskās domas veidošana. Menedžmenta jēdziens, tā galvenie uzdevumi.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt biznesa ekonomiskos pamatus, uzņēmuma darba vadību, menedžmentu un mārketingu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898039, 27898024, 27898029

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv


Norises laiks: 04.03.2024
Rīga, Profesionālās izaugsmes nodaļa
Tālrunis: 27841909, 27898035, 29531919

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (200. kab.), Rīga

E-pasts:
izaugsme@buts.lv


Norises laiks: 04.03.2024
Rīga, Vadībzinību nodaļa
Tālrunis:
20044699, 28606877

Adrese:
Lāčplēša iela 125 - 30 B. kab., Rīga

E-pasts:
vadibzinibas@buts.lv


Norises laiks: 06.03.2024
Rīga, Komercdarbības nodaļa
Tālrunis:
20044699, 28606877, 27898006, 20014535

Adrese:
Meža iela 7, 4. st., Rīga

E-pasts:
komercdarbiba@buts.lv


Norises laiks: 06.03.2024
Liepājas filiāle
Tālrunis:
27898042, 26634173

Adrese:
Kungu iela 9, Liepāja

E-pasts:
liepaja@buts.lv


Norises laiks: 08.03.2024
Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041, 27020514

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 11.03.2024
Valka
Tālrunis:
25600844, 25424782, 28445772

Adrese:
Raiņa iela 16, Valka

E-pasts:
valmiera@buts.lv

Norises laiks: 13.03.2024
Valmieras filiāle
Tālrunis:
25600844, 25424782, 28445772

Adrese:
Meža iela 7, Valmiera

E-pasts:
valmiera@buts.lv


Norises laiks: 13.03.2024
Rīga, Komercdarbības nodaļa
Tālrunis:
20044699, 28606877, 27898006, 20014535

Adrese:
Meža iela 7, 4. st., Rīga

E-pasts:
komercdarbiba@buts.lv


Norises laiks: 13.03.2024
Rīga, Vadībzinību nodaļa
Tālrunis:
20044699, 28606877

Adrese:
Lāčplēša iela 125 - 30 B. kab., Rīga

E-pasts:
vadibzinibas@buts.lv


Norises laiks: 13.03.2024
Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898019, 20282016

Adrese:
Kalna iela 8/1, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv


Norises laiks: 15.03.2024
Rīga, Profesionālās izaugsmes nodaļa
Tālrunis: 27841909, 27898035, 29531919

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (200. kab.), Rīga

E-pasts:
izaugsme@buts.lv


Norises laiks: 18.03.2024
Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898039, 27898024, 27898029

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv


Norises laiks: 18.03.2024
Rīga, Komercdarbības nodaļa
Tālrunis:
20044699, 28606877, 27898006, 20014535

Adrese:
Meža iela 7, 4. st., Rīga

E-pasts:
komercdarbiba@buts.lv


Norises laiks: 20.03.2024
Aizkraukles filiāle
Tālrunis:
27898033, 27898045

Adrese:
Gaismas iela 20 A, Aizkraukle

E-pasts:
aizkraukle@buts.lv


Norises laiks: 20.03.2024
Rīga, Vadībzinību nodaļa
Tālrunis:
20044699, 28606877

Adrese:
Lāčplēša iela 125 - 30 B. kab., Rīga

E-pasts:
vadibzinibas@buts.lv


Norises laiks: 20.03.2024
Valmieras filiāle
Tālrunis:
25600844, 25424782, 28445772

Adrese:
Meža iela 7, Valmiera

E-pasts:
valmiera@buts.lv


Norises laiks: 27.03.2024
Rīga, Komercdarbības nodaļa
Tālrunis:
20044699, 28606877, 27898006, 20014535

Adrese:
Meža iela 7, 4. st., Rīga

E-pasts:
komercdarbiba@buts.lv


Norises laiks: 27.03.2024
Rīga, Vadībzinību nodaļa
Tālrunis:
20044699, 28606877

Adrese:
Lāčplēša iela 125 - 30 B. kab., Rīga

E-pasts:
vadibzinibas@buts.lv


Norises laiks: 27.03.2024
Valka
Tālrunis:
25600844, 25424782, 28445772

Adrese:
Raiņa iela 16, Valka

E-pasts:
valmiera@buts.lv

Norises laiks: 27.03.2024