background
Profesija 1 dienas laikā

Iegūsti kvalifikāciju 1 dienas laikā!


Esi kompetents kādā jomā, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda? Nāc uz mācību centru BUTS, piesakies eksāmenam un iegūsti profesionālās kvalifikācijas apliecību 1 dienas laikā! 

Atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem, mācību centrs „BUTS” ir deleģēts kā Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu un izsniegt izglītību apliecinošu dokumentu šādās kvalifikācijās:


KVALIFIKĀCIJA

PROFESIJAS STANDARTS

TŪRISMA INFORMĀCIJAS KONSULTANTS

PDF

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR VOLFRAMA ELEKTRODU INERTĀS GĀZES VIDĒ (TIG)

PDF

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU AKTĪVĀS GĀZES VIDĒ (MAG)

PDF

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU INERTĀS GĀZES VIDĒ (MIG)

PDF

ROKAS LOKMETINĀTĀJS (MMA)

PDF

APRŪPĒTĀJS

PDF

LOĢISTIKAS DARBINIEKS

PDF

ELEKTROTEHNIĶIS

PDF

ELEKTROMONTIERIS

PDF

DATORSISTĒMU TEHNIĶIS

PDF

APDARES DARBU STRĀDNIEKS

PDF

PAVĀRS

PDF

PAVĀRA PALĪGS

PDF

KONDITORA PALĪGS

PDF

ŠUVĒJS

PDF

ŠŪŠANAS IEKĀRTU OPERATORS

PDF

VIESMĪLIS

PDF

MAZUMTIRDZNIECĪBAS KOMERCDARBINIEKS

PDF

INŽENIERKOMUNIKĀCIJU MONTĒTĀJS

PDFKonsultācijas + eksāmens = valsts profesionālās kvalifikācijas apliecība!
PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājas lapā.NORMATĪVIE AKTI

MK 2011. gada 22. februāra noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”
MK 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis"
MK 2011. gada 30. augusta noteikumi  Nr. 662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās" 


Sekmīgi nokārtojot eksāmenu pretendents iegūst valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.PAPILDUS INFORMĀCIJA

Ingus Zitmanis
direktora vietnieks (izglītības j.)
e-pasts: ingus.zitmanis@buts.lv
tālrunis: 29471173