background
Celtņu operatori
No grīdas vadāmā tilta un buka celtņu (Telfera) operatorsarrowprint
No grīdas vadāmā tilta un buka celtņu (Telfera) operators

Jūsu ieguvumi:

 • Darba produktivitātes pieaugums;
 • Samazināts risks bojāt kravu, apdraudēt savu un citu nodarbināto veselību un dzīvību;
 • Pārzināt no grīdas vadāmā tilta un buka celtņa (telfera) uzbūvi, darbības principus un drošas ekspluatācijas prasības;
 • Sazināties ar darbavietās lietojamiem roku signāliem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Lai gan no grīdas vadāmā tilta un buka celtņa (telfera) konstrukcija izskatās vienkārša, tā drošai ekspluatācijai nepieciešams apgūt zināšanas, kuras nākotnē samazinās nelaimes gadījumu risku darba vietā nodarbinātajiem. Jaunapgūtās zināšanas un prasmes optimizēs montāžas darbus!
Likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 14. panta 3. punkts nosaka, ka no grīdas vadāmā tilta un buka (telfera) celtņa īpašnieka pienākums ir nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi.

Iespējams kārtot arī “No grīdas vadāmā tilta un buka celtņu (Telfera) operators” atkārtotu atestāciju (1 stunda). 

Mācību ilgums: 1 vai 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • No grīdas vadāmā tilta un buka (telfera) celtņi, to uzbūve, nesošā konstrukcija: tilts, buks;     
 • Celšanas mehānismi, tā konstrukcija: tītava, troses vai ķēdes, trices, to drošības koeficients u.c.;        
 • Kravas piekares, satveršanas ierīces un pārvietošanas (braukšanas) mehānismi;
 • Vadības pults;
 • No grīdas vadāmā tilta un buka (telfera) celtņa sliežu ceļš;
 • No grīdas vadāmā tilta un buka (telfera) celtņa izmantošana, ievērojot drošības prasības:
- no grīdas vadāmā tilta un buka (telfera) celtņa maksimālā celtspēja un maksimālais celšanas augstums;
- kravas pārvietošanas ātrums dažādu kustību plaknēs, atļautā kustību apvienošana, pārvietojot kravas;
- droši darba paņēmieni: iesiešana, stropēšana, ieāķēšana, drošības attālumi;
 • Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 
 • Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;      
 • Rīcība nelaimes gadījumos;
 • Noslēguma pārbaudījums. 
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par no grīdas vadāmā tilta un buka celtņa (telfera) pareizu ekspluatāciju, tā darbības principiem un darba drošības noteikumu ievērošanu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Jēkabpils filiāle
Tālrunis:
27898040

Adrese:
Nākotnes iela 2, 2.stāvs (TC "Aura" telpās), Jēkabpils

E-pasts:
jekabpils@buts.lv


Norises laiks: 04.06.2020
Līvāni
Tālrunis:
27898040

Adrese:
Domes iela 3, Līvāni

E-pasts:
jekabpils@buts.lv


Norises laiks: 04.06.2020
Daugavpils filiāle
Tālrunis:
29278522

Adrese:
Varšavas iela 24, Daugavpils

E-pasts:
daugavpils@buts.lv


Norises laiks: 13.06.2020
Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 27840717

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga

E-pasts:
darbadrosiba@buts.lv

Mācības notiek no plkst.10:00 - 14:20
Mācību maksa par atkārtotu atestāciju: 35 Eur + PVN
Norises laiks: 18.06.2020
Pasniedzējs: Guntis Keirāns
Cena: 70 Eur + PVN
Aizkraukles filiāle
Tālrunis:
27898033

Adrese:
Lāčplēša iela 6, Aizkraukle

E-pasts:
aizkraukle@buts.lv


Norises laiks: 02.07.2020
Pasniedzējs: Pēteris Arzovs
Cena: 82 Eur
Jēkabpils filiāle
Tālrunis:
27898040

Adrese:
Nākotnes iela 2, 2.stāvs (TC "Aura" telpās), Jēkabpils

E-pasts:
jekabpils@buts.lv


Norises laiks: 29.07.2020
Līvāni
Tālrunis:
27898040

Adrese:
Domes iela 3, Līvāni

E-pasts:
jekabpils@buts.lv


Norises laiks: 29.07.2020
Jēkabpils filiāle
Tālrunis:
27898040

Adrese:
Nākotnes iela 2, 2.stāvs (TC "Aura" telpās), Jēkabpils

E-pasts:
jekabpils@buts.lv


Norises laiks: 26.08.2020
Līvāni
Tālrunis:
27898040

Adrese:
Domes iela 3, Līvāni

E-pasts:
jekabpils@buts.lv


Norises laiks: 26.08.2020