background
Personāla vadība
Digitālas prasmes personālvadībāarrowprint
Digitālas prasmes personālvadībā

Jūsu ieguvumi:

  • izmantot tehnoloģiju pārmaiņas un risinājumus ar dažādu digitālo rīku palīdzību; 
  • efektīvāk izmantot laiku, automatizējot procesus;
  • deleģēt darba uzdevumus un saņemt informāciju attālināti; 
  • ar tehnoloģiju palīdzu apkopot un analizēt datus, kā arī salīdzināt tos un izdarīt secinājumus;
  • sekmēt personāla attīstību izmantojot digitālo tehnoloģiju integrāciju darba un komunikācijas procesos.

Prasmes un zināšanas, ko izmantot savā ikdienas darbā, ja esi personāla vadītājs, neliela uzņēmuma vadītājs vai iesaistīts personāla pārvaldības procesos uzņēmumā. Kurss, kas palīdzēs automatizēt iekšējos uzņēmuma procesus, strādājot klātienē un attīstīs digitālās prasmes, lai spētu līdzvērtīgi pildīt personālvadības speciālista pienākumus arī attālināti. Kursa laikā Tu apgūsi ne tikai personāla pārvaldībai un ikdienas darbam nepieciešamās digitālās prasmes, bet arī iemaņas komandas attīstības veicināšanā un apgūsi tehnoloģiskos risinājumus iekšējās komunikācijas procesu nodrošināšanā. 


Kursa ilgums: 100 stundas 

Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

1. Personāla vadība
1.1. Personālvadības loma organizācijas digitalizācijas veicināšanā un korporatīvās kultūras attīstīšanā.
1.2. Mūsdienu tehnoloģiskās iespējas personālvadības funkciju nodrošināšanā.
1.3. Pārmaiņu vadības metodes digitālajā laikmetā.
1.4. Personāla plānošana un uzskaite elektroniskā vidē.
1.5. MS Excel iespējas personāla analītikā.
1.6. Personāla budžeta sastādīšanas un pārvaldīšanas rīki.
1.7. Digitālo rīku nozīme personālvadības struktūrvienības darba organizēšanā un laika plānošanā. 


2. Personāla lietvedība
2.1. Mūsdienīga personāla administrēšana un personālvadības programmu nozīme lietvedības procesu efektivizēšanā.
2.2. Personāla dokumentu digitalizēšana un aprites nodrošināšana.
2.3. Dokumentu elektroniskā reģistrēšana un tās priekšrocības.
2.4. Valsts e-pakalpojumu izmantošana sociālo garantiju nodrošināšanā un pabalstu noformēšanā.
2.5. Interneta resursu pielietošana personāla lietvedībā. 


3. Darba attiecības
3.1. Darba tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšana izmantojot e-parakstu.
3.2. Darbinieka tiesības, pienākumi, atbildība un sekas darbā ar datoru.
3.3. Darba laika uzskaite izmantojot MS Excel rīkus.
3.4. Bezskaidras naudas norēķinu praktiskie aspekti darba algas izmaksāšanā.
3.5. Atvaļinājuma pieprasīšana un noformēšana elektroniskā formātā.
3.6. Personas datu digitālā apstrāde un datu aizsardzības nodrošināšana darba tiesiskajās attiecībās.
3.7. Darba aizsardzības prasības darbam ar datoru. 


4. Personāla atlase un novērtēšana
4.1. Digitālā laikmeta paaudžu atšķirības un ar to saistītie personāla atlases izaicinājumi.
4.2. Vakanču izsludināšanas process un sludinājumu izvietošanas kanālu izvēle.
4.3. Sociālo tīklu izmantošana personāla atlasē.
4.4. Darba interviju veidi un sarunu vadīšanas metodes izmantojot tiešsaistes rīkus.
4.5. Elektronisko anketu izveidošana un pielietošana personāla novērtēšanas procesā. 


5. Personāla attīstība
5.1. Inovācijas organizācijas iekšējo komunikāciju sistēmas nodrošināšanā.
5.2. Interneta etiķetes loma personāla komunikācijā.
5.3. Lojalitātes pasākumu iespējas digitālā vidē.
5.4. Tiešsaistes rīku izmantošanas iespējas personāla komunikācijas procesa sekmēšanā.
5.5. Jauno darbinieku integrēšana uzņēmumā izmantojot elektroniskos rīkus.
5.6. Interaktīvo anketu izmantošana darbinieku apmierinātības noteikšanā.
5.7. E-apmācību rīki, iespējas un priekšrocības.
5.8. Personāla digitālo prasmju attīstīšanas nozīme un virzieni. 


Noslēguma pārbaudījums
Pieteikties

Kursa mērķis:

Mācību procesa rezultātā iegūt praktiskās iemaņas un zināšanas par personāla vadības procesu digitalizācijas iespējām un rīkiem, veicināt personālvadības dažādo funkciju efektivitāti un sekmēt personāla attīstību izmantojot digitālo tehnoloģiju integrāciju darba un komunikācijas procesos.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.