background
Atbildīgie speciālisti
Atbildīgais speciālists par kravu drošu pārvietošanuarrowprint
Atbildīgais speciālists par kravu drošu pārvietošanu

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināt LR likumdošanu par drošu kravu pārvietošanu; 
 • Kravas celšanas palīgierīču izmantošanas noteikumu pārzināšana; 
 • Pārzināt kravas celtņa uzbūvi, darbības principus un ekspluatācijas prasības;
 • Zināšanas darba organizēšanā; 
 • Drošības zīmju un darba vietā lietojamo roku signālu izmantošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Darba drošības un vides aizsardzības noteikumu pārzināšana.


Darbs ar kravas celtņiem tiek regulēts ar Latvijas likumdošanu.

Saskaņā ar likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” kravas celtņi klasificējami kā bīstamās iekārtas, jo neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības, tādēļ par neprofesionālu kravu pārvietošanu un darbu ar kravas celtņiem, kā arī darba drošības noteikumu neievērošanu Latvijas Republikā tiek uzlikta administratīvā atbildība un naudas sods, ja tiek konstatēti pārkāpumi. Savukārt noteikumi par “Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtību” kas nosaka celtņu izmantošanas prasību ievērošanu lai neradītu draudus cilvēka dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi. 


Kurss paredzēts:
Personām, kuru darba pienākumos ir kontrolēt kravas celtņa operatora darbu, uzraudzīt, lai tiktu ievēroti darba drošības noteikumi un nodrošināt kravas celtņu apkalpošanu, tehnisko novērtēšanu un pareizu ekspluatāciju. 

Mācību ilgums: 4 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • LR normatīvie akti, celtņu tehniskā dokumentācija;
 • Darba drošības noteikumi darbā ar kravu celtņiem; 
 • Celtņu tehniskais raksturojums, uzbūve, stropēšanas shēmas; 
 • Kravas celtņu:
  - Lietošana;
  - Montāža un uzstādīšana;
  - Tehniskā pārbaude;
  - Lietošanas drošība; 
 • Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;
 • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos. 
Noslēguma pārbaudījums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt zināšanas par kravu drošas pārvietošanas principiem, darba drošību, bezavāriju darba nodrošināšanu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898019, 20282016

Adrese:
Kalna iela 8/1, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv


Norises laiks: 12.12.2023
Limbaži
Tālrunis:
27898037, 20018139, 28684810

Adrese:
Rīgas iela 30, Limbaži

E-pasts:
cesis@buts.lv

Norises laiks: 13.12.2023
Valka
Tālrunis:
25600844, 25424782, 28445772

Adrese:
Raiņa iela 16, Valka

E-pasts:
valmiera@buts.lv

Norises laiks: 15.12.2023
Valmieras filiāle
Tālrunis:
25600844, 25424782, 28445772

Adrese:
Meža iela 7, Valmiera

E-pasts:
valmiera@buts.lv


Norises laiks: 15.12.2023
E-studiju nodaļa
Tālrunis:
20026397, 27898009

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (45. kab.), Rīga

E-pasts:
talmaciba@buts.lv


Norises laiks: 18.12.2023
Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 26191859, 27840717, 27898008

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga

E-pasts:
darbadrosiba@buts.lv


Norises laiks: 18.12.2023
Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041, 27020514, 26105155

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 19.12.2023
Aizkraukles filiāle
Tālrunis:
27898033, 27898045

Adrese:
Gaismas iela 20 A, Aizkraukle

E-pasts:
aizkraukle@buts.lv


Norises laiks: 22.12.2023
Limbaži
Tālrunis:
27898037, 20018139, 28684810

Adrese:
Rīgas iela 30, Limbaži

E-pasts:
cesis@buts.lv

Norises laiks: 27.12.2023
Cēsu filiāle
Tālrunis:
27898037, 20018139, 28684810

Adrese:
Bērzaines iela 15, Cēsis

E-pasts:
cesis@buts.lv


Norises laiks: 27.12.2023
Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898039, 27898024, 27898029

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv


Norises laiks: 28.12.2023
Valka
Tālrunis:
25600844, 25424782, 28445772

Adrese:
Raiņa iela 16, Valka

E-pasts:
valmiera@buts.lv

Norises laiks: 29.12.2023
Valmieras filiāle
Tālrunis:
25600844, 25424782, 28445772

Adrese:
Meža iela 7, Valmiera

E-pasts:
valmiera@buts.lv


Norises laiks: 29.12.2023
Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898039, 27898024, 27898029

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv


Norises laiks: 05.01.2024
Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898039, 27898024, 27898029

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv


Norises laiks: 19.01.2024