background
Atbildīgie speciālisti
Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehnisko stāvokli un drošu ekspluatācijuarrowprint
Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināt cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja konstrukciju, vadības aparatūru un pacelšanas - nolaišanas mehānismu;
 • Veikt pacēlāja tehnisko dokumentāciju;
 • Nodrošināt cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko apkopi, uzraudzību un drošu ekspluatāciju;
 • Instruēt apkalpojošo personālu darbam ar cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju.

Saskaņā ar likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” cilvēku celšanai paredzētais pacēlājs klasificējams kā bīstamā iekārta, jo neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības. 
Bīstamo iekārtu īpašniekam likumā ir noteikts pienākums nodrošināt bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, kas paredzētas normatīvajos aktos par darba aizsardzību, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi, kā arī darbinieku izglītību un iepriekšējā darba pieredzi.
16.02.2010. MK noteikumi Nr.137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” 20. punkts nosaka, ka cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja īpašnieka pienākums ir ar rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu (atbildīgais speciālists), kas ir atbildīgs par pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi.

Mācību ilgums: 4 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Reglamentējošie normatīvie akti atbildīgajiem speciālistiem par cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju, aktuālās izmaiņas tajos;
 • Darba drošība strādājot augstumā;
 • Darba drošības noteikumi, kuri nodrošina celtņa bezavārijas darbu;
 • Hidrauliskā pacēlāja cilvēku celšanai tehniskā dokumentācija, tehnisko normatīvu prasības, kas nodrošina pacēlāja drošu ekspluatāciju;
 • Hidrauliskā pacēlāja cilvēku celšanai:
- konstrukcija;
- vadības aparatūra;
- pacelšanas – nolaišanas mehānisms;
- tehniskā apkope, ekspluatācija un remonts;
- sagatavošana tehniskajām pārbaudēm, to regularitāte, norise, uzraudzības kārtība;
 • Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā;
 • Uzraudzības žurnāli, aizpildīšanas kārtība, pārbaužu periodiskums;
 • Instruktāžu veidi, to veicēji;
 • Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;
 • Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos;
 • Noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Iepazīstināt ar noteikumiem par cilvēku celšanas paredzēto pacēlāju uzraudzību, kā arī ar normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar bīstamo iekārtu ekspluatāciju, instrukcijām apkalpojošam personālam un iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar celšanas iekārtām.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898019, 20282016

Adrese:
Kalna iela 8/1, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv


Norises laiks: 27.06.2022
Cena: 59 EUR +pvn
Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 30.06.2022
E-studiju nodaļa
Tālrunis:
22015707, 27881831, 27898009

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (45. kab.), Rīga

E-pasts:
talmaciba@buts.lv


Norises laiks: 04.07.2022
Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898039, 27898024, 27898029

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv

Vienas dienas kurss darba diena


Norises laiks: 06.07.2022
Rīga, Darba aizsardzības nodaļa
Tālrunis: 26191859, 27840717

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga

E-pasts:
darbadrosiba@buts.lv

08.07.2022., plkst.9.00-11.45
21.07.2022., plkst.9.00-11.45

Norises laiks: 08.07.2022
Pasniedzējs: Guntis Keirāns
Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898019, 20282016

Adrese:
Kalna iela 8/1, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv


Norises laiks: 13.07.2022
Pasniedzējs: Dagnis Dārznieks
Cena: 59 EUR +pvn
Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898039, 27898024, 27898029

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv

Vienas dienas kurss darba diena

Norises laiks: 13.07.2022
Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 15.07.2022
Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898039, 27898024, 27898029

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv

Vienas dienas kurss darba diena

Norises laiks: 20.07.2022
Talsu filiāle
Tālrunis:
25600162
27898047


Adrese:
Kr. Valdemāra iela 2a, Talsi

E-pasts:
talsi@buts.lv


Norises laiks: 20.07.2022
Jēkabpils filiāle
Tālrunis:
27898040, 27898022

Adrese:
Nākotnes iela 2, 2.stāvs (TC "Aura" telpās), Jēkabpils

E-pasts:
jekabpils@buts.lv

Vienas dienas kurss darba diena

Norises laiks: 25.07.2022
Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898039, 27898024, 27898029

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv

Vienas dienas kurss darba diena

Norises laiks: 27.07.2022
Jelgavas filiāle
Tālrunis:
27898039, 27898024, 27898029

Adrese:
Jāņa iela 4, Jelgava

E-pasts:
jelgava@buts.lv


Norises laiks: 28.07.2022