background
Enerģētika
Zināšanu līmeņa noteikšanas tests – Elektrotehniķisarrowprint
Zināšanu līmeņa noteikšanas tests – Elektrotehniķis

Pārbaudi vai esi profesionālis un vari iegūt kvalifikāciju vienas dienas laikā!

Elektrotehniķis plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Elektrotehniķis strādā uzņēmumos, kuros ir elektroietaises vai elektroiekārtas.
Jūs atbildat ne tikai par savu, bet arī līdzcilvēku drošību un dzīvību. Aicinām aizpildīt Zināšanu līmeņa (elektrotehniķis) testu, uzzināt savu kompetences līmeni un izvēlēties efektīvāko mācību risinājumu, ja zināšanas nepieciešams papildināt vai atjaunot.


Strādāsim droši un profesionāli!

  •  Zināšanu līmeņa noteikšanas testu veido 80 jautājumi, laiks testa izpildei – 100 min.


Uzsāc studijas JAU TAGAD! 

E-STUDIJĀS


E-studijās mācību programma ir identiska klātienes studiju programmai un iegūtais izglītības dokuments ir līdzvērtīgs klātienes studiju izglītības dokumentam.
Spied pogu pieteikties un izvēlies E-studiju nodaļu.

Kursa programma:

Testa jautājumu tēmas:
  • Elektrotehnika un elektriskie mērījumi;
  • Materiālmācība un elektrotehniskie materiāli;
  • Elektrotehniskā rasēšana;
  • Elektroapgāde;
  • Elektronikas pamati;
  • Metālapstrāde un atslēdznieku darbi;
  • Elektroiekārtas un to ekspluatācija;
  • Elektrodrošība;
  • Elektroinstalācija un montāžas tehnoloģija.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Novērtēt zināšanu līmeni, pirms Ārpusformālā eksāmena “Elektrotehniķis” kārtošanas.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.