background
Atbalsts mācībām un NVA

BEZDARBNIEKIEM STRĀDĀJOŠAJIEMAktīvie nodarbinātības pasākumi tiek līdzfinansēti ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.