background
Sociālā aprūpe
Asistents cilvēkiem ar invaliditātiarrowprint
Asistents cilvēkiem ar invaliditāti

Jūsu ieguvumi:

  • Pārzināt dažādu vecumposmu psiholoģijas īpatnības;
  • Veidot saskarsmi atbilstoši veselības traucējumiem;
  • Apzināt un nodrošināt aprūpējamā pamatvajadzības;
  • Veicināt klienta labsajūtu un socializēšanās iespējas;
  • Nodrošināt palīdzību pašaprūpē.

Saskaņā ar grozījumiem „Invaliditātes likumā” no 2013. gada 1. janvāra cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam būs tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā.
Asistents ir fiziska persona, kas sniedz atbalstu cilvēkiem ar ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas traucējumiem, kuri paši nespēj patstāvīgi nokļūt vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus.
Asistenta pakalpojumi ir attiecināmi arī uz cilvēkiem ar redzes invaliditāti, palīdzot personai apgūt profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmu.


Mācību ilgums: 8 vai 24 stundas
Iegūstamais dokuments: Sertifikāts

Kursa programma:

  • Normatīvie dokumenti attiecībā uz personām ar invaliditāti;
  • Saskarsmes īpatnības darbā ar invalīdiem;
  • Asistenta profesionālie pienākumi;
  • Darba drošība un aizsardzība.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot asistentu, kurš spēj nodrošināt sociālo kontaktu, pakalpojumu saņemšanu un pamatvajadzību īstenošanu personai ar I vai II grupas invaliditāti.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041, 27020514

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 08.02.2023
Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041, 27020514

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 14.02.2023