background
Personāla vadība
Darba likums praksēarrowprint
Darba likums praksē

Jūsu ieguvumi:

 • Semināra dalībnieki saņems koncentrētu, bet praktiski pielietojamu informāciju par darba līguma noslēgšanu, darba attiecību izbeigšanu un citas atbildes uz ikdienas risināmiem personāla jautājumiem, ko uzreiz varēs pielietot savā ikdienas darbā. 

Lai arī apritējuši jau desmit gadi, kopš ir spēkā Darba likums un šķietami tā pielietošanai praksē nevajadzētu sagādāt nekādas problēmas, tomēr ikdienas darbā sastopamās situācijas pierāda, ka ir daudz neskaidru jautājumu, kas saistīti ar darba attiecībām, to nodibināšanu un izbeigšanu.

Semināra ilgums: 8 stundas 
Izsniedzamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • No darba sludinājuma līdz darba līgumam. Atšķirīgas attieksmes aizlieguma principa nodrošināšana un darba līguma noslēgšanai nepieciešamie dokumenti. Piemēri.
 • Kā izvēlēties atbilstošāko līguma veidu? Raksturīgākās kļūdas darba līguma noslēgšanā. Kā turpmāk tās nepieļaut un labot jau esošās?
 • Darba līguma forma un saturs. Darba līguma nianses.
 • Darba kārtība un darba laika organizēšana.
 • Darba līguma grozīšana. Piemēri.
 • Darba tiesisko attiecību izbeigšanās. Darbinieka uzteikums un termiņi. Darba devēja uzteikums un tā termiņi. Uzteikuma aizliegumi un ierobežojumi. Kam ir priekšrocības turpināt darba attiecības un kā noteikt prioritātes. No kā jāuzmanās, atlaižot darbiniekus.
 • Darba laika jēdziens, darba dienas un nedēļas ilgums. Nepilns darba laiks un virsstundu darbs. Darba laika uzskaites veidi. ES Darba laika direktīvas pārskatīšanas aktualitātes.
 • Atpūtas laiks, pārtraukumi darbā, īslaicīga prombūtne. Kad ir attaisnojoši neatrasties darba vietā? Ar maternitāti saistītie atvaļinājumi – vai pēc ilgstošās prombūtnes ir garantēta atgriešanās iepriekšējā amatā?
 • Tiesu prakses apskats. Kur visbiežāk kļūdās darba devējs?
 • Noderīgas vietnes internetā, kur meklēt atbildes uz akūtiem jautājumiem darba tiesību jomā.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Ietvert un skaidrot visus būtiskākos pamata jautājumus, kas skar darba attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, kā arī tiesu prakses atziņas, lai ikviens, piemērojot Darba likumu, mācītos no svešām, nevis savām kļūdām.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.