background
Attālinātā apmācība strādājošajiem


Nāc mācīties mācību centrā BUTS! 


Izmanto iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes, sedzot tikai 10% no mācību programmas maksas! 

Mācību centrs "BUTS" piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Akreditētā mācību centrā “BUTS” āttālināto mācību kārtā tiks realizētas 8 izglītības programmas 5 nozarēs. Sazinieties ar mums un mēs priecāsimies Jums palīdzēt izmantot šo iespēju!


Noslēdzās pieteikšanās mācībām pieaugušajiem!


Grupu komplektēšana un mācības sāksies augustā. Precīzs grafiks būs pieejams pēc visu iesniegumu saņemšanas. Mācības notiks attālināti darba dienu vakaros un/vai brīvdienās. 


JAUNUMI! 

  1. Šajā projektā izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem varēs ikviens nodarbinātais 2 reizes. 
  2. Projekta īstenošanas laiks tiek pagarināts par gadu - līdz 2023. gada 31.decembrim.


KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji (strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izpratnē):

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri; 
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits: 

  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam" saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.


PIEEJAMAIS ATBALSTS


PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS


Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS 

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU 
MAKSA (EUR)

DIGITĀLAIS MĀRKETINGS

160 st. (4 mēn.)

40,00

400,00

DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA

160 st. (4 mēn.)

51,20

512,00

GOOGLE ADWORDS REKLĀMA UN DIGITĀLĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJA

160 st. (4 mēn.)

40,00

400,00

 

Pārtikas rūpniecība

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS 

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU 
MAKSA (EUR)

ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMA RAŽOŠANAS DOKUMENTĀCIJAS VADLĪNIJAS UN TĀ IZVEIDE

160 st. (4 mēn.)

47,60

476,00

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātājiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.
 MODULĀRĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS


Transports un loģistika

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS 

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU 
MAKSA (EUR)

TRANSPORTA UN LOĢISTIKAS NOZARES UZŅEMUMU PAMATPROCESI, SADALES LOĢISTIKA

187 st. (4 mēn.)

72,00

720,00


Būvniecība

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS 

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU 
MAKSA (EUR)

TEHNISKO ZĪMĒJUMU UN SKIČU IZSTRĀDE

36 st. (1,5 mēn.)

16,20

162,00

BŪVDARBU DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANA UN PLĀNOŠANA

84 st. (2,5 mēn.)

36,00

360,00


Enerģētika

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS 

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU 
MAKSA (EUR)

ELEKTROENERĢĒTIKAS PAMATPROCESI UN ELEKTROTEHNISKO DARBU VEIDI, ELEKTRODROŠĪBA ELEKTROIETAIŠU TEHNISKĀS EKSPLUATĀCIJAS UN ELEKTROMONTĀŽAS DARBOS

92 st. (2,5 mēn.)

41,40

414,00

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātājiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.
 


PAPILDUS INFORMĀCIJA 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Tālr. 22015707; e-pasts: talmaciba@buts.lv 


Būvniecība; pārtikas rūpniecība 

Tālr.28606877; e-pasts: komercdarbiba@buts.lv 


Transports un loģistika; enerģētika 

Tālr.27841909; e-pasts: izaugsme@buts.lvKĀ VAR PIETEIKTIES

Tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu un autentificējoties ar ibanku, eID vai eParakstu.


Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties KLĀTIENĒ (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments)

  • Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769 vai 
  • kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, kuru kontaktinformācija atrodama šeit.


SĪKĀKA INFORMĀCIJA 

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv