background
Atbalsts mācībām

BEZDARBNIEKIEM STRĀDĀJOŠAJIEMAktīvie nodarbinātības pasākumi tiek līdzfinansēti ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.