background
Celtniecība
Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošanaarrowprint
Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana

Jūsu ieguvumi:

 • Lasīt būvprojektu, darbu organizēšanas projektu (DOP) un būvdarbu darbu veikšanas projektu (DVP).
 • Aprēķināt būvdarbu izpildes laiku konkrētam būvprojektam.
 • Sagatavot operatīvo darbu izpildes grafiku atbilstoši būvdarbu procesiem, saskaņā ar darbu organizēšanas kalendāro grafiku.
 • Dokumentēt izpildītos būvdarbus būvdarbu žurnālā un citos izpildes dokumentos.
 • Dokumentēt izpildītos segtos un nozīmīgo konstrukciju darbus.
 • Sagatavot nepieciešamo dokumentāciju būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

Aplūkot atsauksmes

Grību izteikt pateicību BUTS komandai par šo kursa organizēšanu un apmācībām. Personiski atzīmēt kursa pasniedzēju - Jura Kmina par profesionalitāti un atsaucību. Lekcijas bija ļoti interesantas un informativas. 

Vitalijs Hvorostjanskis
Vēlies uzsākt privātmājas celtniecību bet nezini kādi dokumenti Tev ir nepieciešami būvniecības uzsākšanai? Tad kurss “Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana” ir paredzēts tieši Tev! 

Mācību ilgums: 84 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Būvprojekta, darbu organizēšanas projekti (DOP) un būvdarbu veikšanas projekti (DVP).
 • Būvdarbu izpildes laika aprēķināšana konkrētam būvprojektam.
 • Operatīvo darbu izpildes grafiku sastādīšana.
 • Izpildīto būvdarbu dokumentēšana būvdarbu žurnālā un citos izpildes dokumentos.
 • Izpildīto segto un nozīmīgo konstrukciju darbu dokumentēšana.
 • Dokumentācijas sagatavošana būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas būvdarbu plānošanā, izmantojot kalendārā grafika plānošanas metodi un ar būvdarbiem saistīto dokumentu sagatavošanā un noformēšanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.