background
Mārketings un komerczinības
Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi. Sadales loģistika.arrowprint
Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi. Sadales loģistika.

Jūsu ieguvumi:

Spēsi:
 • raksturot transporta un loģistikas nozares pamatprocesus un uzņēmuma veidus;
 • raksturot transporta un loģistikas nozares darbinieku galvenos pienākumus;
 • sadarboties ar citiem uzņēmuma darbiniekiem transporta un loģistikas pakalpojumu sniegšanā;
 • plānot un organizēt preču un kravu piegādi pa piegādes virzieniem;
 • plānot salikto kravu piegādi un optimizēt piegādes maršrutus;
 • piemērot normatīvo tiesību aktu prasības un sadales kanālu specifiskos nosacījumus uzņēmuma preču un kravu piegāžu organizēšanā;
 • lietot specifiskās loģistikas datorprogrammas preču un kravu plūsmu uzskaitē un kontrolē;
 • kontrolēt rezerves krājumu normas un prognozēt pasūtījumus.

Aplūkot atsauksmes

“Vēlos pateikties par šo studiju kursu. Īpašs PALDIES pasniedzējai Ingai Gaspersonei. Ir patīkami mācīties, ja māca cilvēks, kas pārzin savu jomu no pašas apakšas līdz pat augšai. Liels PALDIES pasniedzējai un mācību centram BUTS! Vērtīgi pavadīts laiks un iegūtas daudz jaunas zināšanas!” 

Evija Stabulniece.


“Kursi ļoti noderīgi un pasniedzēju Ingu Gaspersoni var uzlavēt - ļoti zinoša. Patika tas, ka viņa ir strādājusi šajā jomā un visu nodarbību laiku dalījās ar dažādiem piemēriem un salīdzinājumiem, kas vieglāk ļāva uztvert vielu. Varbūt, rēķināšanas uzdevumos es ieteiku iet nedaudz lēnāk uz priekšu. Jo tie, kuri vispār nav saistīti ar šo jomu, nevar tikt līdzi. Labi, ka bija lekciju atkārtojumi, kurus varēja skatīties, uzlikt uz pauzes un apskatīt formulu pēc kā jārēķina un tad iet tālāk. Bet, kopumā esmu ļoti apmierināta par kursa izvēli un pasniedzējai Ingai lielas uzslavas. Jums ar viņu ir paveicies :) Par pašu vielu - tā kā mana profesija nav vispār saistīta ar loģistiku, tad kāri tvēru visu, kas tika mācīts. Vēlējos savai pašreizējai profesijai klāt pamācīties kursus, kuri ir pilnīgi pretēji tam, ko daru. Esmu apmierināta ar izvēli” 

Linda Vovere.

Vēlies strādāt transporta, loģistikas, ražošanas vai tirdzniecības uzņēmumā un patstāvīgi nodrošināt kravas (preču) plūsmas transportēšnas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu? Tad ir jāsāk īstenot savas vēlmes! Nāc un apgūsti “Loģistikas darbinieks” moduļus “Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi. Sadales loģistika” un kļūsti par savas jomas ekspertu! 

Mācību ilgums: 187 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Transporta un loģistikas nozares pamatprocesi; 
 • Transporta un loģistikas uzņēmumu veidi;
 • Darbinieks transporta un loģistikas nozarē;
 • Transporta un loģistikas nozares pakalpojumu sniegšana.
 • Preču un kravu piegāžu vadīšana;
 • Klientu ģeogrāfiskā izvietojuma un piegādes virzienu izvērtēšana un izvēle pasūtījumu izpildē;
 • Saliktās kravas;
 • Salikto kravu optimizēšana;
 • Salikto kravu maršrutu veidošana;
 • Normatīvo aktu prasības un sadales kanālu specifiskie nosacījumi kravu pārvadājumu organizēšanā;
 • Preču un kravas sadales kanāli, to organizēšanas nosacījumi;
 • Preču un kravas piegāžu līgumi, to specifiskie nosacījumi;
 • Sadarbības partneru izvēle un pārbaude;
 • Preču un kravu sadales aprēķini;
 • Specifiskās loģistikas datorprogrammas preču un kravu sadales procesos;
 • Krājumu un atlikumu kontrole preču un kravu plūsmu sadalē;
 • Pasūtījumu prognozēšana.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Veidot izglītojamo izpratni par transporta un loģistikas nozares pamatprocesiem, uzņēmumu veidiem, to specializāciju un darba specifiku, kā arī sekmēt izglītojamo spējas plānot un organizēt dažādu preču un kravu plūsmas sadales kanālos atbilstoši LR normatīvo aktu un starptautisko konvenciju normām un kontrolēt krājumus, lietojot specifiskās loģistikas datorprogrammas.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rīga, Profesionālās izaugsmes nodaļa
Tālrunis: 27841909, 27898035, 29531919

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (200. kab.), Rīga

E-pasts:
izaugsme@buts.lv


Norises laiks: 04.03.2024
Rīga, Profesionālās izaugsmes nodaļa
Tālrunis: 27841909, 27898035, 29531919

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (200. kab.), Rīga

E-pasts:
izaugsme@buts.lv


Norises laiks: 04.03.2024