background
Aktualitātesarrow

Iespēja, kas jāizmanto - profesijas apliecinājums vienas dienas laikā! Eksāmens lokmetināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) Bauskā!

11.07.2018

Ja Jums ir pieredze un zināšanas lokmetināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG), bet nav kvalifikācijas apliecības, piedāvājam iespēju nokārtot eksāmenu un saņemt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību. Eksāmens tiek sastādīts atbilstoši valsts izstrādātajiem profesiju standartiem, kuros norādīts nepieciešamais zināšanu līmenis attiecīgai profesijai.

Eksāmens* sastāv no divām daļām — teorijas un praktiskā darba. To pieņem komisija trīs cilvēku sastāvā. 

Katrs var pats izvērtēt, cik sagatavots viņš ir, lai nokārtotu šo eksāmenu patstāvīgi. Ja jutīsiet, ka vēl vajadzētu pamācīties, piedāvājam sagatavošanas kursus.


Iespēju iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecinājumu vienas dienas laikā, mācību centrs “BUTS” nodrošina arī citās profesijās, sīkāka informācija: Profesija 1 dienas laikā.


Lai pieteiktos vai jautājumu gadījumā griezieties mūsu Bauskas filiālē:

Tālrunis: 63923580; 27898019, 20282016

E-pasts: bauska@buts.lv* Atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem, mācību centrs „BUTS” ir deleģēts kā Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu.atpakaļ