background
Profesija 1 dienas laikā!

Ja esi kompetents kādā nozarē, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda, nāc un iegūsti to 1 dienas laikā! 

Lai uzzinātu vairāk par eksāmenu norises vietu un laiku, uzklikšķini uz piedāvātās profesijas attēla!

Atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem, mācību centrs „BUTS” ir deleģēts kā Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu.

Normatīvie akti:

Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”
Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumi Nr. 791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis"
Ministru kabineta  2011. gada 30. augusta noteikumi  Nr. 662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās"