background
Aktualitātesarrow
Kā izaicināt pieaugušos mācīt pieaugušos Kā izaicināt pieaugušos mācīt pieaugušos Kā izaicināt pieaugušos mācīt pieaugušos Kā izaicināt pieaugušos mācīt pieaugušos Kā izaicināt pieaugušos mācīt pieaugušos

Kā izaicināt pieaugušos mācīt pieaugušos

25.11.2013

Mācību centrs „BUTS” līdzdarbojas 2012.gada oktobrī starptautiskā sadarbībā uzsāktā NordPlus projekta "Kā izaicināt pieaugušos mācīt pieaugušos" (Nr.AD-2012_1a-28886) īstenošanā, kura mērķis ir izveidot rokasgrāmatu pieaugušo izglītotājiem, lai veicinātu pieredzes un zināšanu apmaiņu, izvērtēšanu un apkopošanu to izplatīšanai, lai pilnveidotu pieaugušo izglītības darba kvalitāti, izzinot pieaugušo izglītotāju izaicinājumus mūsdienās.

2013.gada novembrī SIA „BUTS” pieaugušo apmācību speciālisti NordPlus projekta "Kā izaicināt pieaugušos mācīt pieaugušos" (Nr.AD-2012_1a-28886) programmas ietvaros sadarbībā ar citiem Latvijas projekta partneriem: Biedrību ”Izglītības inovāciju pārneses centrs un Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolu, uzņēma Rīgā starptautiskā projekta NordPlus otrās tikšanās dalībniekus.

Projekta partneru no Latvijas š.g. 4.-7. novembrī rīkotajā darba seminārā piedalījās pavisam 27 pieaugušo izglītības sniedzēji no Baltijas un Ziemeļvalstīm, pārstāvot Lietuvas Kedainiai Pieaugušo izglītības centru un  Kompetenču centru Falkenberg no Zviedrijas.

Tikšanās atklāšanā dalībnieki pulcējās ES mājā uz semināru par Ārpusformālās izglītības atzīšanu pieaugušo izglītībā. Ar tēmu un konkrētu Latvijas pieaugušo izglītības praksi Eiropas kontekstā iepazīstināja Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta pārvaldes vecākā referente Sarmīte Dīķe.

Darba tikšanās turpinājumā mācību centrs BUTS sniedza ieskatu izglītības pakalpojumu pieaugušajiem praksē Latvijā, prezentējot gan mācību iestādi ar tās mācību procesa nodrošinājumu un tehnisko bāzi Rīgā, Meža ielā 7, gan piedāvājot pieredzes apmaiņai BUTS E-studiju vides prezentāciju, tā aktualizējot diskusiju par vienu no mūsdienu pieaugušo izglītības izaicinājumiem – izglītības sasniedzamību.

Aizsāktās diskusijas ietvaros partnerorganizācijas, sniedzot prezentācijas, analizēja laikā no 2013.gada maija līdz oktobrim interneta platformā https://www.iipc.lv/survey/ trīs valodās (angļu, lietuviešu, latviešu valodās) pieejamās anketas rezultātus, identificējot galvenos izaicinājumus pieaugušo izglītotāju mūsdienu praksē, lai apzinātu risinājumus, izstrādājot konkrētas rekomendācijas pieaugušo izglītotāju darba kvalitātes pilnveidei.

Projekta rezultāts būs rokasgrāmata "Kā izaicināt pieaugušos mācīt pieaugušos", kura tiks sagatavota pamatojoties uz starptautiski veiktā pētījuma rezultātu izvērtējumu līdz 2014.gada pavasarim, kad paredzēta nākamā partneru darba tikšanās Zviedrijā. Šim nolūkam šajā tikšanās reizē projekta dalībnieki  vienojās par rokasgrāmatas satura un tēmu izklāsta vadlīnijām un turpmākiem darba uzdevumiem rokasgrāmatas gala versijas izstrādei.

Lai uzturēšanās laiks Rīgā projekta dalībniekiem sniegtu plašāku starpvalstu kultūras pieredzi, Latvijas puses pārstāvji tikšanās norisē bija paredzējuši arī vairākus kultūras pasākumus – ekskursiju, lai iepazītu Rīgas vēsturisko centru un baleta izrādes apmeklējumu Latvijas Nacionālajā operā.


Mācību centrs „BUTS” ir pieredzējis, uzticams partneris – atvērts sadarbībai un idejām!

Kontaktpersona:
Projektu vadītāja 
Dzintra Riekstiņa
Mob.: +371 26683830 
E-pasts: projects@buts.lv


atpakaļ