background
Aktualitātesarrow

SEMINĀRS: Aktuālā tiesu prakse lietās par dzīvojamo māju pārvaldīšanu (11.06.18.)

29.05.2018

Mācību centrs “BUTS” Gulbenes filiāle aicina interesentus uz aktuālu semināru 11. jūnijā. Semināru vadīs nozares eksperti – I.Oša un V.Vazdiķis

Seminārā Jums būs iespēja iepazīties ar atsevišķiem Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma un Dzīvokļu īpašuma likuma jautājumiem, kā arī to interpretāciju tiesu praksē. Semināra ietvaros tiks aplūkoti spriedumi lietās, kas izskatītas laika posmā no 2014. gada līdz 2017. gadam un skars jautājumus par darbībām, ko pārvaldnieks, kas nav saņēmis dzīvojamās mājas īpašnieku uzdevumu, veic ēkās t.sk. gadījumos, kad iepriekš noslēgtā līguma termiņš ir beidzies un jauns līgums nav noslēgts.
Seminārā tiks apskatīti arī tiesu prakse jautājumos par pārvaldnieka tiesībām un pienākumiem:
- aprēķināt maksājumus t.sk. nokavējuma procentus vai līgumsodu;
- veikt norēķinus ar citiem pakalpojuma sniedzējiem (siltumenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana u.tml.).

Semināra norises laiks: 11. jūnijs

Lektori:
I.Oša -
piedalījusies ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanu saistīto normatīvo aktu izstrādē, pašlaik LR Saeimas Juridiskā biroja padomniece
V.Vazdiķis - Rīgas Apgabaltiesas tiesnesis).

Tēmas:
  1. Dzīvokļa īpašnieks, tā tiesības un pienākumi dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodrošināšanā.
  2. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības neuzdotās lietvedības ietvaros. Normatīvo aktu regulējums un tiesu prakse.
  3. Dzīvojamās mājas īpašnieka, mājas pārvaldnieka tiesības un pienākumi līgumu slēgšanā par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem un norēķinu veikšanā.
  4. Normatīvo aktu regulējums un tiesu prakse.
  5. Dzīvojamās mājas īpašnieka apmaksājamās daļas par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (t.sk aspekti, kas skar ūdens patēriņa starpību aprēķināšanu, ūdens cirkulācijas aprēķinus).
  6. Noilgums prasījumos par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu parādu piedziņu.

Dalības maksa: 50 EUR +PVN

Semināra norises vieta: Gulbene, Ābeļu iela 8

Pieteikšanās un papildu informācija:
Tālr.: 27898038
e-pasts: gulbene@buts.lv
atpakaļ