background
Aktualitātesarrow

Rēzeknes „Darbnīcas jauniešiem” rada nākotnes perspektīvu!

13.11.2013

Kopš 16. oktobra mācību centra „BUTS” Rēzeknes filiālē īsteno Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” aktivitāti „Darbnīcas jauniešiem”.

„Darbnīcas jauniešiem” aktivitātē aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuri nav ieguvuši profesionālo izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti. Īstenotais pasākums dalībniekiem sniedz iespēju 9 nedēļu garumā gūt ieskatu, pamatzināšanas un prasmes trīs profesionālajās izglītības programmās:
•    Floristikas pakalpojumi;
•    Friziera pakalpojumi;
•    Nagu kopšanas pakalpojumi;
•    Būvdarbi;
•    Datorsistēmas;
•    Grāmatvedība;
•    Administratīvie un sekretāra pakalpojumi;
•    Frizieru pakalpojumi;
•    Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija;
•    Tūrisma pakalpojumi;
•    Komerczinības;
•    Ēdināšanas pakalpojumi;
•    Restorāna pakalpojumi.

Katrai no profesionālās izglītības programmām tiek veltītas trīs nedēļas laika. Nodarbību skaits izglītības iestādē ir sadalīts tā, lai lielākā daļa mācībām atvēlētā laika tiktu pavadīta praktiskajās nodarbībās -  ne mazāk kā 60%, un teorijai tiktu veltīti ne vairāk kā 40%. Apmācības norisinās Rēzeknē, 18. novembra ielā 35 katru darba dienu laika posmā no pulksten 8:00 līdz 18:00 ne mazāk par 6 (sešām) akadēmiskajām stundām dienā.
Aktivitāte „Darbnīcas jauniešiem” Rēzeknē norisinās jau kopš 16. oktobra un šobrīd 1. grupā ir iesaistījušies 14 jaunieši. Vidējais vecums – 21 gads. Savukārt 6. novembrī sākās 2. grupa, kurā jaunas zināšanas un prasmes apgūst 12 jaunieši un šajā pat datumā Ludzā projektu uzsāka 8 jaunieši. Jaunieši priecājas, ka lielāko daļu nodarbību ir praktiskās nodarbības, jo tad laiks rit ļoti ātri. Floristikas nodarbībās ir interesanti vērot, kā strādā citi izglītojamie, kāds ir galarezultāts. Neviļus tomēr darbi tiek salīdzināti, kas rosina turpmāk censties un sasniegt labākus rezultātus. Meitenes atzīst, ka šis projekts liek kritiskāk izvērtēt savas iespējas, jo, kamēr neesi pamēģinājis kādu amata prasmi, no malas tas šķiet vienkāršāk nekā ir patiesībā. Izglītojamie ar nepacietību gaida 6. novembri, kad varēs apgūt zināšanas un prasmes friziera profesijā” stāsta mācību centra „BUTS” Rēzeknes filiāles vadītāja Ligita Maģiča un aicina jauniešus arī turpmāk piedalīties līdzīgos projektos.
Pasākuma dalībniekam tiek maksāta stipendija – 40 Ls mēnesī (jauniešiem ar invaliditāti – 60 Ls) proporcionāli iesaistes dienām.

Informācijas avots: Nodarbinātības valsts aģentūraatpakaļ