background
Aktualitātesarrow
SEMINĀRS 8. DECEMBRĪ: Būvniecības normatīvo aktu prasības (Ēku un inženierbūvju būvniecībā)

SEMINĀRS 8. DECEMBRĪ: Būvniecības normatīvo aktu prasības (Ēku un inženierbūvju būvniecībā)

23.11.2017

Kas būvniekam jāzina par normatīvo aktu prasībām ēku un inženierbūvju būvniecībā? Mācību centra “BUTS” celtniecības nodaļa aicina pieteikties aktuālam semināram par būvniecības normatīvo aktu prasībām būvniecībā. Informāciju par aktualitātēm sniegs kompetenta lektore, Ilze Oša - Saeimas Juridiskā biroja juridiskā padomniece.

Semināra norises laiks:
8. decembris

Par semināra apmeklējumu tiek piešķirti 10 kredītpunkti!


Semināra programma:
  • Vispārīgie jautājumi - Būvniecības process, dokumentu izstrādes stadijas,
  • Būvatļaujas, citu būvniecībā izdoto lēmumu - apliecinājuma karte, paskaidrojuma raksts, izpilde un uzraudzība,
  • Būvniecības procesa termiņi un to neievērošanas sekas.
  • Būvdarbu procesā aizpildāmie dokumenti (t.sk. kļūdas un neatbilstības dokumentu noformēšanā praksē),
  • Nosacījumi pakalpojumu sniegšanai (projektēšanas, būvuzraudzības, ekspertīzes pakalpojumi), sertificēšanas iestāžu lēmumu apstrīdēšana,
  • Normatīvo aktu prasību neievērošanas sekas Eiropas Savienības fondu finansētos projektos.
  • Tiesu prakse būvniecības dokumentu un speciālistu atbilstības izvērtēšanā,
  • Atbildības sadalījums (normatīvajos aktos noteiktais) starp būvniecības procesa dalībniekiem,
  • Būvkomersantu klasifikācija.

Semināru vadīs: Ilze Oša
2010. – 2015. gadā piedalījusies būvniecības likuma izstrādē un virzīšanā Saeimā un nodrošinājusi uz likuma pamata izstrādājamo Ministru kabineta noteikumu sagatavošanu. Šobrīd Saeimas Juridiskā biroja juridiskā padomniece. Juridiskās koledžas un tiesnešu mācību centra un lektore būvniecības un dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumos.

Dalības maksa: 50 EUR + PVN
Norises vieta: Rīgā, Meža ielā 7, 5. stāvā

Pieteikšanās un papildu informācija:
Tālrunis: 67408211, 26684949
E-pasts: celtnieciba@buts.lvatpakaļ