background
Aktualitātesarrow

SVARĪGI UZŅĒMĒJIEM! Seminārs “Aktuālie jautājumi personas datu aizsardzības regulējumā”.

26.07.2017

Jebkuram komercdarbības veicējam, uzņēmumam vai valsts iestādei šobrīd aktuāls ir jautājums par personas datu aizsardzību. Ikvienam uzņēmumam, iestādei , kurš savā ikdienas darbībā izmanto klientu lojalitātes programmas, personu datu bāzes, videonovērošanu u.tml., ir svarīgi zināt nosacījumus, kā uzglabāt personu datus. No 25.05.2018. stājas spēkā Vispārīgo datu aizsardzības regula, kura paredz vērā ņemamas izmaiņas uzņēmumiem, kuru ikdiena nav iespējama bez personas datu apstrādes.

Mācību centrs “BUTS” Valmieras filiāle, organizē  semināru  “Datu aizsardzības speciālists”, semināra laikā, tiks apskatītas un pārrunātas dažādas tēmas:

-Personas datu jēdziens, būtiskie elementi;
-Pārzinis un apstrādātājs (personas datu operators);
-Citi datu apstrādē iesaistītie – trešās personas, pārziņa darbinieki;
-Datu apstrādes tiesiskais pamats;
-Datu apstrādes dzīves cikls;
-Informācijas aizsardzība;
-Pārziņa jaunie pienākumi;
-Sankcijas.

Semināru vadīs: Mg.sc.soc., bak.iur. Arnis Puksts - sertificēts personas datu aizsardzības speciālists, Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas valdes līdzpriekšsēdētājs.

Semināra norises laiks: Septembra otrā nedēļa (ja būs nepieciešamais apmeklētāju skaits)
no 10:00 līdz 14:30 (kafijas pauze: 12:00 - 12:30)

Dalības maksa: 35 EUR (ar PVN)

Obligāta iepriekšpieteikšanās: līdz 8.sptembrim

Pieteikšanās un papildu informācija:
E-past: valmiera@buts.lv
T: 25600844

Mācību centra “BUTS”
Valmieras filiāles vadītāja
Linda Ribaatpakaļ