background
Aktualitātesarrow

Iespēja, kas jāizmanto - Profesijas apliecinājums vienas dienas laikā! Eksāmens rokas lokmetināšanā (MMA) Valmierā!

06.04.2017

Ja Jums ir izcilas prasmes savā arodā, bet nav iegūts dokuments par profesijas apguvi, Jums ir iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju vienas dienas laikā*.

Tiem kam ir pieredze un zināšanas kādā no profesijām, bet nav kvalifikācijas apliecības, ir iespēja nokārtot kvalifikācijas eksāmenu un saņemt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību. Šāda iespēja bieži interesē cilvēkus, kuri jau daudzus gadus strādā noteiktā profesijā, taču viņiem nav attiecīga kvalifikāciju apliecinoša dokumenta, kurš apliecinātu profesionālās iemaņas.

Nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu, cilvēks saņem oficiālu valsts atzītu dokumentu, ka viņam piešķirta kvalifikācija attiecīgajā jomā.

Mācību centra “BUTS” Valmieras filiālē, 5. aprīlī šo iespēju izmantoja 3 metinātāji no AS “Valmieras stikla šķiedra”, lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju Rokas lokmetinātājs (MMA). Eksāmenu no divām daļām — teorijas un praktiskā darba pieņēma komisija trīs cilvēku sastāvā.Šāds eksāmens tiek sastādīts atbilstoši valsts izstrādātajiem profesiju standartiem, kuros norādīts nepieciešamais zināšanu līmenis attiecīgai profesijai.

Iespēju iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecinājumu vienas dienas laikā, mācību centrs “BUTS” piedāvā vairākās profesijās, sīkāka informācija: 1 dienas laikā


Mācību centra “BUTS” Valmieras filiāles vadītāja: Linda Riba* Atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem, mācību centrs „BUTS” ir deleģēts kā Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu.atpakaļ