background
Aktualitātesarrow
KNX pamatzināšanu kurss - kopsolī ar laiku mācību centrā KNX pamatzināšanu kurss - kopsolī ar laiku mācību centrā KNX pamatzināšanu kurss - kopsolī ar laiku mācību centrā KNX pamatzināšanu kurss - kopsolī ar laiku mācību centrā KNX pamatzināšanu kurss - kopsolī ar laiku mācību centrā KNX pamatzināšanu kurss - kopsolī ar laiku mācību centrā

KNX pamatzināšanu kurss - kopsolī ar laiku mācību centrā "BUTS"

23.02.2017

22. februārī norisinājās praktiskā nodarbība vienā no jaunākajām un modernākajām mācību centra “BUTS” piedāvātajām programmām – “KNX pamatzināšanu kurss”. Piedāvājam ielūkoties kursa praktiskajās nodarbībās pie īpašiem mācību stendiem. KNX ir universāla programmatūra, kuru savās “viedajās” elektroierīcēs uzstāda visi populārākie ražotāji, lai varētu ieprogrammēt savas “viedās” elektroierīces un tādēļ, šīs sistēmas ienāk “gudrajās mājās”.

“Gudro māju” pamatā KNX sistēma, ar to ir iespējas kontrolēt mājas  apgaismoju un klimatu, nodrošināt ēkas funkcionalitāti un drošību, vadīt jebkuras elektroierīces, kā arī izmantojot šo sistēmu kā telpu piekļuves  “atslēgu”. Kā dažus atpazīstamākos objektus Latvijā, kur ieviesta šīs sistēma, var nosaukt Rīgas pili, Mākslas muzeju un Motormuzeju. KNX programmatūru visbiežāk izmanto birojos, skolās, ražošanas ēkās un lielajās saimniecībās, taču arvien populārāka šī programmatūra kļūst arī  privātmājās un dzīvokļu projektos, jo šo sistēmu ir iespējams ērti papildināt un pielāgot lietotāja vajadzībām un prasībām.

Pirmajā mācību grupā piedalās 3 topošie speciālisti, kuru izvēle apgūt KNX programmatūras pamatus nav nejauša:
Viens no dalībniekiem plānoja šo pamatkursu apgūt Vācijā, bet uzzinot, ka šādu programmu iespējams apgūt arī mācību centrā “BUTS”, izvēlējās par labu mācībām Latvijā.
Citu grupas dalībnieku KNX pamatzināšanu kursu apgūt nosūtījusi darba vieta, sekojot tirgus tendencēm par šo prasmju pieprasījumu.
Trešais dalībnieks norādīja, ka KNX programmatūras apguve ir noderīga darbavietā, kura ir saistīta ar sistēmu ieviešanu.

Jautāti par mācību norisi, kursanti atzina, ka apgūstamās informācijas apjoms ir liels, bet jo ilgāk noris praktiskās nodarbības, jo plašāka izpratne par KNX sistēmu rodas. Viens no iemesliem apgūt jauno programmu ir fakts, ka lai arī Latvijā KNX sistēmas nav retums, tomēr sagatavotu speciālistu nav daudz un pieprasījums pēc tiem ir pieaugošs.

Šobrīd KNX programmatūras praktisko daļu mācību centrā “BUTS” kursanti apgūst pie 4 stendiem. Vajadzības gadījumā pie viena stenda iespējams strādāt pa divi, bet ērtāka vielas apguve notiek strādājot ar materiālo bāzi individuāli.
Jau piektdien grupa kārtos praktisko un teorētisko pārbaudījumu.
Praktiskais pārbaudījums notitrēs klātienē, mācību centrā “BUTS”, savukārt teorētiskās daļa tiks kārtota tiešsaistes režīmā – jautājumi tiks sūtīti un sniegtās atbildes izvērtētas no KNX galvenās mītnes Briselē.

Ceram, ka topošie speciālisti lietderīgi izmantos iegūtās prasmes un palīdzēs mūsu mājokļiem būt kopsolī ar laiku, apvienojot ērtumu un ātrumu.
Gribam uzsvērt, ka šīs programmas apguve ir īpaši lietderīga tiem enerģētikas speciālistiem, kuri jau pārzina praktisko enerģētikas loģistiku. Uzsākot kursu jābūt iemaņām enerģētikā un datorprasmēm.atpakaļ