background
Aktualitātesarrow
Atskats: 9. februāris - Darbs augstumā

Atskats: 9. februāris - Darbs augstumā

14.02.2017

9. februārī mācību centra “BUTS” Rēzeknes filiālē veiksmīgi norisinājās kurss “Darbs augstumā. Vai zinājāt, ka darbs augstumā sākas jau no 1,5 metriem no zems vai citas drošas pamatnes?

Šoreiz mācībās piedalījās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmums “New Fuels”. Tika apmācīti 6 uzņēmuma darbinieki. Notika gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās nodarbības, kurās katrs dalībnieks izmēģināja ietērpties augstkāpēja tērpā un sēja dažādus mezglus, ar ko nostiprina instrumentu. Dalībnieki apguva gan drošības zīmes un darbvietās lietojamos roku signāli un saziņas ierīces, gan pirmās palīdzības sniegšanu nelaimes gadījumos.

Kursa programma:

  • LR likumdošanas prasības un Eiropas Savienības direktīvas noteiktās prasības, kas attiecas uz darbu augstumā;
  • Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā:
        - darba aprīkojumam;
        - mobilam darba aprīkojumam;
        - darba aprīkojumam, kas paredzēts smaguma celšanai;
        - strādājot augstumā, būtiskas prasības sastatnēm, kāpnēm;
        - kritienu apturēšanas, kritienu ierobežošanas un pozicionēšanas sistēmas, lietotie individuālie  aizsardzības līdzekļi’;
        - darba devēja pienākumi;
  • Drošības zīmes un darbvietās lietojamie roku signāli un saziņas ierīces;
  • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos.

Šādas mācības samazina risku apdraudēt savu un citu nodarbināto veselību un dzīvību.

ATCERIETIES:
Prasība par darbinieku apmācību un instruktāžu jautājumos, kas saistīti ar darbu augstumā, ir noteikta MK noteikumos. 

atpakaļ