background
Aktualitātesarrow
NENOKAVĒ! Seminārs “Personāla dokumentu pārvaldība darba likuma regulējumā” 23.02.17. Gulbenē!

NENOKAVĒ! Seminārs “Personāla dokumentu pārvaldība darba likuma regulējumā” 23.02.17. Gulbenē!

10.02.2017

Līdz 20. februārim mācību centra “BUTS” Gulbenes filiāle aicina pieteikties uz aktuālo semināru “Personāla dokumentu pārvaldība darba likuma regulējumā”. Esiet informēti par jaunākajiem noteikumiem un metodēm dokumentu pārvaldības jomā!


Semināra tēmas:
 1. Nepieciešamie dokumenti un vispārējā informācija par darbinieku darba tiesisko attiecību dibināšanai
 2. Darba līguma saturā iekļaujamā informācija un darba līgumu uzskaite
 3. Darba kārtības noteikumos norādāmā informācija un to nozīme darba tiesiskajās attiecībās
 4. Likuma prasības rīkojumiem, to saturam
 5. Darba laika uzskaite
 6. Atvaļinājuma grafiks vai pušu vienošanās
 7. Likuma prasības un labā prakse personāla dokumentu pārvaldībai darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesā:
 • ar darba devēja uzteikumu saistītie dokumenti un to saturs
 • pušu vienošanās un tās satura nošķirtība no darbinieka uzteikuma
 • personāla dokumenti terminēta darba līguma izbeigšanai
 • personāla dokumenti darba tiesisko attiecību izbeigšanai, ja saņemts trešo personu pieprasījums, tiesas nolēmums vai nodarbināšana atbilstoši likumam aizliegta
 • darbinieka pēdējās darba dienas dokumenti
               - materiālās vērtības nodošanas – pieņemšanas dokumenti
               - izziņa par darba tiesiskajām attiecībām
  8. Jautājumi, diskusijas

Ilgums: 5 stundas (10.00 – 15.00)
Norises laiks un vieta: 23.02.2017. plkst.10.00-15.00, Gulbenē, Ābeļu 8

Pasniedzējs: Karīna Platā
Maģistra grāds tiesību zinātnēs un personāla vadībā.

Darba pieredze
Šobrīd - pakalpojumu sniegšana interesentiem personāla vadības jautājumos (konsultēšana, dokumentu izstrāde, semināru vadīšana).
Iepriekš - dažādu uzņēmumu un iestāžu personāla vadībā.
Pieredze pieaugušo apmācībā
Kopš 1996.gada darba tiesību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.

Publikācijas:
Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas “Personāla dokumentu pārvaldība” autore.
Informatīvo materiālu “Par darba līgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par     vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore.

Pieteikšanās:

Līdz 20.02.2017.
Mācību centra “BUTS” Gulbenes filiālē
Ābeļu iela 8 - 2.stāvs, Gulbene
Tālrunis: 64471066, 27898038, 27898034
E-pasts: gulbene@buts.lv