background
Aktualitātesarrow
 “BUTS” piedalās sanāksmē Limbažos par pieaugušos izglītību un atbalsta pieejamību apmācībām

“BUTS” piedalās sanāksmē Limbažos par pieaugušos izglītību un atbalsta pieejamību apmācībām

25.11.2016

Limbažu novads ir iecerējis mērķtiecīgi sadarboties ar SIA “BUTS”, kas jau tagad rosina novada uzņēmējus izvērtēt piedāvātās iespējas no uzņēmumu attīstības skata punkta. To apliecināja šīs izglītības iestādes reģionālā vadītāja Iveta Strēle, kura jau vairākas reizes piedalījusies limbažnieku sanāksmēs. Viņa arīdzan rosināja smelties pieredzi Madonas pašvaldībā.

Diskutē pieaugušo izglītotāji


22.novembrī Limbažu Galvenajā bibliotēkā notika kārtējā pieaugušo izglītotāju sadarbības grupas sanāksme. Šoreiz darba kārtības galvenie jautājumi bija - pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana pašvaldībā, kā arī karjeras speciālista konsultāciju pieejamība.

Atbilstoši pašreizējiem normatīviem pašvaldība ir atbildīga par tās teritorijā īstenoto pieaugušo neformālās izglītības programmu kvalitāti. Tāpēc ir izveidotas Interešu izglītības programmu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas, kas noteiktā kārtībā veic licencēšanu.

Par to, ka šis jautājums valstī nav sistēmiski sakārtots, liecina krasi atšķirīgā situācija dažādās pašvaldībās - citviet licencētas ap 10, citviet ap100 programmu, tiesa gan- galvenokārt interešu izglītībā. Bez tam (atšķirībā no mūsu novada) dažās pašvaldībās tas ir maksas pakalpojums. Turpmāk šis jautājums kļūs aktuālāks, jo cilvēks, pierādot, ka viņš (vai viņa bērns) apguvis licencētu neformālās izglītības programmu, var saņemt nodokļu atvieglojumus.


Būtisks mūsu mainīgajā laikā ir jautājums par karjeras konsultāciju pieejamību ne tikai skolu jauniešiem, bet ikvienam, kuram ir problēmas atrast nepieciešamo informāciju masu medijos. Bezdarbniekiem un darba meklētājiem tādas konsultācijas sniedz NVA Limbažu filiāles karjeras konsultante Ramona Kočāne. Viņa tiek aicināta arī uz skolām. Situācija šajā ziņā mainīsies, jo no nākamā gada valstī tiek uzsākta Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”8.3.5. specifiskā mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana, un mūsu novadā karjeras konsultanta tiesības skolās ir 7 pedagogiem. Līdz ar to Ramonai Kočānei būs iespēja veltīt laiku plašāka pieaugušo loka konsultēšanai, ne tikai darbam ar bezdarbniekiem. NVA filiāles vadītāja Baiba Boldāne- Platace gan bilda, ka tas neizslēdz iespēju, ka pie NVA speciālistes, kura vienīgā var sniegt individuālās konsultācijas, varēs griezties arī skolēni.


Šīs pašas Darbības programmas 8.4.1 specifiskā atbalsta mērķa sasniegšanai valstī ir uzsākta gatavošanās ES līdzekļu izmantošanai darbinieku apmācībai. Arī Limbažu novads ir iesniedzis pieteikumu Valsts izglītības attīstības aģentūrai, lai kļūtu par sadarbības partneri šī projekta īstenošanā. Finansējums būs pieejams nodarbinātajiem no 25 gadu vecuma kvalifikācijas celšanai un personības attīstībai. Īpaši svarīgs būs darbs ar trīs prioritārajām grupām- iedzīvotājiem, kuriem ir zemas prasmes, kuri strādā zemāk atalgotu darbu un kuri ir vecumā grupā 45+ . Ar ES līdzekļiem tiks segti 90% kursu maksas, klausītāju līdzfinansējums būs 10%. Diemžēl šobrīd nav plašākas informācijas par darbības uzsākšanu.. Kad to saņemsim, centīsimies maksimāli sekmēt šī projekta īstenošanu. Iecerēts ar Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" pārstāvi un tehnikuma struktūrvienības vadītāju Daini Augustu apzināt iespējas Limbažu novada uzņēmumos nodarbināto apmācībai. Tāpat iecerēts mērķtiecīgi sadarboties ar SIA “BUTS”, kas jau tagad rosina novada uzņēmējus izvērtēt piedāvātās iespējas no uzņēmumu attīstības skata punkta. To apliecināja šīs izglītības iestādes reģionālā vadītāja Iveta Strēle, kura jau vairākas reizes piedalījusies limbažnieku sanāksmēs. Viņa arīdzan rosināja smelties pieredzi Madonas pašvaldībā.


Tika spriests arī par citām aktualitātēm pieaugušo izglītībā, tai skaitā - IZM organizēto nacionālo konferenci par pieaugušo izglītības kvalitāti , kurā piedalījās Limbažu 3. vidusskolas direktora vietniece Ilze Žūriņa –Davidčuka. Viņa iepazīstināja ar būtiskākajiem konferences darba kārtības jautājumiem un rosināja informāciju par tiem iegūt pieaugušo izglītības e-platformā EPALE vai IZM mājas lapā.


Pie tikšanās dalībniekiem bija ieradusies Latvijas Radio žurnāliste Daina Zalamane, kura intervēja limbažniekus rubrikai “Pieaugušie mācās”.Limbažu 3. vidusskolas struktūrvienības

Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskolas

vadītāja Vaira Ābelehttps://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-izglitiba/5919-diskute-pieauguso-izglitotajiatpakaļ