background
Aktualitātesarrow

Mācību centrs BUTS – iepirkuma uzvarētājs!

25.07.2016

Mācību centrs BUTS uzvarējis iepirkumā „Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu.


Šī iepirkuma ietvaros Gulbenes novada 18 sociālā dienesta darbiniekiem tika sniegts pakalpojums - apmācība no vairāk kā 50 piedāvāto tēmu klāsta. Tēmu izvēlējās Gulbenes novada sociālā dienesta darbinieki un realizēja mācību centra BUTS Gulbenes filiāle.
„Profesionālās kompetences pilnveide krīzes intervencē sociālā
darba praksē” - jau  pats nosaukums sevī iekļauj galveno semināra mērķauditoriju - sociālos darbiniekus un karitatīvos sociālos darbiniekus. Klienti izvēlējās savai darba specifikai pēc iespējas vairāk pietuvinātu vidi – Gulbenes novada sociālā dienesta telpas.
Semināru vadīja Rita Orska - praktizējošs psihologs, Rēzeknes augstskolas pedagoģijas un psiholoģijas katedras mācībspēks, psiholoģijas zinātņu maģistrs, daudzu zinātnisku publikāciju autors. R. Orska ir pedagogs ar „lielo burtu”, jo viņai piemīt daudzpusīga praktisko un teorētisko zināšanu krājums, kas ir papildināts daudzos starptautiska līmeņa semināros.
Semināra klausītāji apguva tādas svarīgas tēmas,  kā Krīzes psiholoģiskos aspektus,

Atbalsta sniegšanas shēmas, Vardarbību, kā arī Iepazīšanos, kuras ietvaros tika pētīts sekojošais:
•    Faktu noskaidrošana;
•    Domas par notikušo;
•    Emociju atbrīvošana, jūtu izteikšana;
•    Problēmas risināšanas process;
•    Problēmas risināšanas plāna realizācija.

Semināra dalībnieki aktīvi diskutēja un dalījās ar piemēriem no savas praktiskā darba pieredzes.

Sociālajā aprūpē strādājošo darbs ir emocionāli smags un grūts un arī šim pašam darbiniekiem ir regulāri tāpēc nepieciešamas atslodzes programmas. Kā vēstīja pasniedzēja Rita Orska citās ES valstīs sociālajam darbiniekam pēc katra sarežģīta notikuma ir paredzēta rehabilitācija. Kopīgi visi vienojās, ka arī mūsu valstī, ja tā būtu iespējams, tas ļoti pozitīvi ietekmētu sociālās aprūpes jomā strādājošos. Viņu ikdiena ir nepārtraukta iedziļināšanās un citu smagu un sarežģītu problēmu risināšana.

Nobeigumā klausītāji pateicās pedagoģei R. Orskai par plašajām zināšanām, interesanto un saturīgo apmācību vadīšanu un mācību centram BUTS par skaistajiem sertifikātiem un perfekto kursu organizāciju.

Vairāk par šo un citiem semināriem Gulbenē un tās rajonā uzziniet mācību centra BUTS Gulbenes filiālē
Tālrunis: 64471066, 27898038, 27898034
E-pasts: gulbene@buts.lvatpakaļ