background
Aktualitātesarrow
Mācību centrs „BUTS” Alūksnē gatavo jaunos Elektromontierus Mācību centrs „BUTS” Alūksnē gatavo jaunos Elektromontierus Mācību centrs „BUTS” Alūksnē gatavo jaunos Elektromontierus Mācību centrs „BUTS” Alūksnē gatavo jaunos Elektromontierus Mācību centrs „BUTS” Alūksnē gatavo jaunos Elektromontierus

Mācību centrs „BUTS” Alūksnē gatavo jaunos Elektromontierus

22.06.2016

Jau no šī gada 29.februāra līdz pat 19.augustam mācību centra BUTS Alūksnes filiālē norisinās kuponu mācības profesionālās tālākizglītības programmā Elektromontieris.

Šo sarežģīto kursu gandrīz pusgada garumā apgūst 7 mērķtiecīgi un apzinīgi izglītojamie.

Tālākizglītības programmas sākumā tika apgūti dažādi teorētiskie priekšmeti – kā Elektrotehnika, Materiālmācība, Rasēšana, Elektriskās mašīnas, Piedziņa un automātika, kā arī Datormācība un Darba drošība un aizsardzība.

Izglītojamiem savas zināšanas sniedza ļoti profesionāls un pieredzējis pedagogu sastāvs. Rasēšanu pasniedza pieredzējis mācību centra BUTS pasniedzējs Aldis Ubags. Datormācību - Ivars Līdaciņš Alūksnes sākumskolas direktora vietnieks informātikas jautājumos, un par Darba drošības un aizsardzības apguvi rūpējās Judīte Andersone Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskolas (RPIVA) lektore ar maģistra grādu Darba aizsardzībā.

Maija beigās kursanti sāka apgūt praktiskās iemaņas darbā uz planšetēm.Visus speciālos mācību priekšmetus, gan teorijā, gan praktiskajās mācībās elektrodrošībā kursanti apguva pieredzējuša, ļoti zinoša un stingrā pedagoga Jāņa Ozoliņa vadībā. Pasniedzējs ar savu bagāto darba pieredzi un teorētiskajām zināšanām elektrības jomā prata aizraut kursantus darbam un ieinteresēt sarežģītajā elektrības pasaulē. Katru praktisko nodarbību laikā visi aizrautīgi pildīja uzdotos darbus.

Mācību procesā apmācāmie apgūst attiecīgajai profesijai atbilstošo specifiku, kā piemēram, lasīt un izprast principiālās un montāžas elektriskās shēmas, tehniskās shēmas, tehniskos projektus, izvēlēties tehniskajām prasībām atbilstošus mēraparātus, pārbaudes iekārtas un instrumentus. Apmācāmies mācās noteikt elektroiekārtu vienkāršos bojājumus un tos novērst, kā arī veikt vienkāršus elektromontāžas darbus kvalificēta elektromontiera vadībā.

Pasniedzējs Jānis Ozoliņš ar izglītojamo veikumu ir ļoti apmierināts: „Visi izrāda lielu interesi par apgūstamo vielu, kas lielākajam vairumam bija pilnīgi jauna joma.”

22.jūnijā visi izglītojamie dosies mācību praksē uz dažādiem Alūksnes uzņēmumiem – „Alūksnes energoceltnieks”, „ACK Būve”, kā arī uz A/S „Sadales tīkls” Gulbenes  iecirkni.

Vēlam nezaudēt mērķtiecību un tik pat raiti turpināt mācību gaitas šai jauno Elektromontieru mācību grupai!

Ja arī Tev interesē kvalifikācijas un pārkvalifikācijas iespējas, interesējies mācību centra „BUTS” Gulbenes filiālē
Tālrunis: 64471066, 27898038, 27898034
E-pasts: gulbene@buts.lv

Vai kādā citā sev tuvākajā BUTS filiālē visā Latvijā!atpakaļ