background
Aktualitātesarrow

Aktuālais seminārs "Būvniecības likumdošana praksē" Limbažos

01.04.2016

Uzzini visas jaunākās izmaiņas un nianses būvniecības likumā īpašā seminārā "Būvniecības likumdošana praksē" Limbažos! Būvniecības likums, kurš stājās spēkā 01.10.2014. tika sagatavots ar mērķi radīt mūsdienīgu un modernu būvniecības procesa tiesisko regulējumu, kas harmonizētu ar nacionālo likumdošanu ar ES tiesību aktiem un veicinātu būvniecības nozares attīstību, kā arī sekmētu sabiedrības iespējas līdzdarboties lēmumu pieņemšanā, nodrošinot maksimālu būvniecības ierosinātāja un sabiedrības interešu aizsardzību, kas balstīta uz likumprojekta būtību – būvniecība ir teritorijas plānojuma izpilde.


Seminārā apskatīsim šādas tēmas:
•    Būvniecības jomu regulējošie normatīvie akti
•    Būvniecības procesa shēma
•    Sabiedrības informēšana būvniecības procesā
•    Būvspeciālistu sertificēšana
•    Būvkomersantu kvalifikācija
•    Institūciju kompetence būvniecības jomā
•    Apdrošināšana būvniecībā
•    Būvniecības informācijas sistēma
•    Būvkomersantu klasifikācija
•    Pārejas regulējums

Semināra  ilgums: 8 stundas

Iegūstamais dokuments: Apliecība

Rezultātā gūsiet zināšanas par galvenajām izmaiņām būvniecības procesā līdz ar jaunā Būvniecības likuma stāšanos spēkā 2014.gada 1.oktobrī!
Tajā skaitā par:
•    jaunā Būvniecības likuma piemērošanas jomām;
•    iestāžu kompetences jautājumiem;
•    saistītajiem normatīvajiem aktiem;
•    sabiedrības informēšanu par būvatļauju kārtību;
•    būvatļaujas apstrīdēšanas kārtību;
•    būvspeciālistu kompetences novērtēšanas kārtību;
•    būvkomersantu kvalifikācijas jautājumiem;
•    būvniecības informācijas sistēmas darbību.

Vairāk par pieteikšanos un semināra norises laikiem uzziniet mācību centra "BUTS" Limbažu filiālē!
Adrese: Ezeru iela 2, Limbaži
Tālrunis: 27898045
E-pasts: limbazi@buts.lvatpakaļ