background
Aktualitātesarrow
Personas datu aizsardzības speciālists - no 12. janvāra
hot

Personas datu aizsardzības speciālists - no 12. janvāra

03.01.2023

Drošība pirmajā vietā! Tas mūsdienās attiecināms ne tikai uz fizisko drošību, bet arī mūsu personīgo informāciju. Mācības notiks attālināti, 42 akadēmiskās stundas. Mācību maksa 325 EUR + PVN. Pieteikties vari, zvanot uz 26191859 vai rakstot e-pastu: darbadrosiba@buts.lv.

Ar 27.04.2016. stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Vispārējā datu aizsardzības Regula 2016/679, kas paredz fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi ES (piem. videonovērošana, uzņēmumu lojalitātes kartes, klientu datu bāzes utml.), regula skar lielāko daļu iestāžu un uzņēmumu un pārkāpuma gadījumā jārēķinās ar soda sankcijām. Tāpēc šis ievadkurss ir rekomendējams jebkurai personai, kas savā iestādē vai organizācijā ir atbildīgs par personas datu aizsardzības organizatoriskajiem jautājumiem, lai sekmīgi varētu veikt sev uzticētos pienākumus.

Datu aizsardzības speciālists:
Informē, uzrauga un kontrolē fizisko personu datu aizsardzības likuma prasību izpildi.
Speciālista piesaiste nodrošina uzņēmuma darbības, datu aizsardzības jomā, atbilstību regulas prasībām.

Mācību ilgums: 42 stundas

Iegūstamais dokuments: Apliecinājums par kursa beigšanu

Kursa programma:
Personas datu aizsardzības jēdzieni;
Vispārīgās datu aizsardzības regulas teritoriālais un materiālais tvērums; 
Personas datu apstrādes principi; 
Personas datu apstrādes tiesiskie pamati;
Datu subjekta tiesības un informēšanas pienākums; 
Pārzinis un apstrādātājs, kā arī prasības personas datu aizsardzības atbilstības nodrošināšanai; 
Personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām; 
Uzraudzības iestāde un konsekvences mehānisms; 
Praktisku jautājumu risināšana; 
Zināšanu pārbaude
atpakaļ