background
Aktualitātesarrow

Droša darba vide - priekšnoteikums apmierinātiem darbiniekiem

08.06.2015

Ievērot darba drošības un aizsardzības jautājumus darba vietā ir viens no priekšnoteikumiem, lai darba vide būtu patīkama un paveiktais darbs kvalitatīvs. Mācību centra „BUTS” Bauskas filiālē nupat noslēgusies mācību programma „Darba aizsardzība un drošība”, kuras ietvaros dalībnieki apguva „Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu programmu”, kā arī programmu „Uzticības persona darba aizsardzībā”.

Apmācības vadīja darba aizsardzības jomas profesionāle Ināra Piķele. Mācību ietvaros apmācāmie ieguva zināšanas par darba drošības regulējošajiem normatīvajiem aktiem, uzzināja kā veikt uzņēmuma darbības plānošanu, organizēšanu, īstenošanu un vadīšanu tādā veidā, lai garantētu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kā arī apguva iemaņas kā organizēt un kontrolēt darba aizsardzības pasākumus un efektivitātes pārbaudes.

Pasniedzēja, kursiem noslēdzoties, izteica gandarījumu par to, ka savas zināšanas spēj dot citiem un pateicās apmācāmajiem par izrādīto interesi un aizrautību apmācību procesā. Savukārt, apmācāmie augstu novērtēja pasniedzēju, bija gandarīti par iegūtajām zināšanām un noslēgumā pateicoties par kvalitatīvo apmācību procesu, pasniedza  atzinības rakstu un nelielu piemiņas dāvanu.

Par apmācību iespējām mācību centra "BUTS" Bauskas filiālē interesējies:
Filiāles vadītāja: Gunita Smiltiņa
Adrese: Dārza iela 14a, Bauska
Tālrunis: 63923580; 27898019
Fakss:  63923581
E-pasts: bauska@buts.lvatpakaļ