background
Aktualitātesarrow
Lielisks sākums jaunai karjerai! NEKLĀTIENĒ apgūsti LIETVEŽA profesiju!
hot

Lielisks sākums jaunai karjerai! NEKLĀTIENĒ apgūsti LIETVEŽA profesiju!

30.08.2022

Kursa sākums 12. septembrī. Mācību ilgums: 640 mācību stundas (6 mēneši). Apgūstot šo programmu, kļūsi par komerczinību un administrēšanas nozares 2. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Lietvedis” speciālistu. Mācību kursa "Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (Lietvedis) neklātiene” mācību maksa E-studijās ir 800 EUR. Apmaksu var veikt, sadalot summu četros maksājumos.

Neklātiene nozīmē, ka daļa vielas būs jāapgūst pastāvīgi individuālā darba veidā, bet kontaktstundas būs organizētas kā ievadlekcijas vai konsultācijas, lai palīdzētu apgūt zināšanas vai sagatavoties pārbaudes darbiem.

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: vidējā izglītība. 

Mācību process sastāv no šādiem posmiem:
• Attālinātajām lekcijām (divas reizes darba dienu vakaros, 18:30 - 21:50)
• E-vides mācību teorijas materiāliem
• Praktiskajiem uzdevumiem
• Paškontroles testiem
• Diagnosticējošiem testiem
• Kvalifikācijas prakses klātienē, Latvijā,  240 mācību  stundu apjomā. Prakse norisinās sevis izvēlētā uzņēmumā vai mūsu atrastā uzņēmumā, kas nodrošina praksi atbilstoši kvalifikācijai. 240 mācību stundas ir vienādas ar 20 darba dienām, 8 darba stundām dienā. Kvalifikācijas prakse jānokārto divos secīgos mēnešos pēc studiju teorijas posma
• Klātienes Kvalifikācijas eksāmena (RĪGĀ, klātienē). 

Mācību metodes: 
Neklātienes studiju izdales materiāli pieejami e-studiju platformā. Atbilstoši profesionālās izglītības programmai, e-vidē ir ievietoti īpaši neklātienei veidoti elektroniski, interaktīvi mācību materiāli. Mācību materiāli strukturēti, tajos ietilpst teorētiskā daļa, paškontroles testi, praktisko darbu uzdevumi, diagnosticējošie testi. Pēc mācību stundu saraksta jāpiedalās virtuālās mācību nodarbībās – attālinātajās lekcijās. Attālinātās lekcijas dod iespēju mācības organizēt izmantojot tādas mācību metodes kā lekcijas, darbs grupās, diskusijas, situāciju analīze u.c. Izglītojamajiem pieejams FORUMS – savstarpējai saziņai, diskusijām.  

Kursa programma:
• Lietvedība (integrēta profesionālā valsts un angļu valoda)
• Personāllietas un personāla vadība
• Datormācība
• Biroja darba organizācija
• Lietišķā rakstu valoda
• Saskarsme
• Sabiedrības un cilvēka drošība
• Kvalifikācijas prakse
• Valsts noslēguma pārbaudījums.

Jūsu ieguvumi:
• Pārzināt uzņēmuma struktūru un darba organizācijas procesus
• Pārvaldīt lietišķās rakstības stilu
• Pārzināt lietišķo etiķeti un vispārpieņemtās pieklājības normas
• Pārzināt un atbilstoši lietošanas noteikumiem izmantot biroja tehniku
• Pārzināt darba pienākumu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus
• Izstrādāt uzņēmuma lietvedību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus;
• Izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus (organizatoriskie, rīkojuma, izziņu un pārskatu, sarakstes un personāla), saskaņā ar normatīvajiem aktiem
• Veikt dokumentu saņemšanu, reģistrāciju un nosūtīšanu
• Veikt nepieciešamās dienesta atzīmes uz dokumentiem
• Sagatavot un apliecināt dokumenta atvasinājumus
• Izstrādāt uzņēmuma lietu nomenklatūru
• Veidot un sistematizēt lietas, atbilstoši uzņēmuma lietu nomenklatūrai
• Sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā
• Sastādīt arhīva izziņas
• Veikt dokumentu ekspertīzi
• Noformēt personāla dokumentus
• Veikt sanāksmju un lietišķu tikšanos protokolēšanu
• Veikt darba pienākumus atbilstoši darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasībām.

PIETEIKŠANĀS un papildu informācija
talmaciba@buts.lv 
27881831


atpakaļ