background
Aktualitātesarrow
7 izglītojamo grupā = 6 izcilnieces! 7 izglītojamo grupā = 6 izcilnieces! 7 izglītojamo grupā = 6 izcilnieces! 7 izglītojamo grupā = 6 izcilnieces! 7 izglītojamo grupā = 6 izcilnieces! 7 izglītojamo grupā = 6 izcilnieces!

7 izglītojamo grupā = 6 izcilnieces!

02.04.2015

Mācību centra „BUTS” Cēsu filiāles vadītājs Dainis Dembovskis gandarīts ar izglītojamo zinātkāri, attieksmi un entuziasmu, kā arī pedagogu darbu, kas ar izcilību atspoguļojas kvalifikācijas eksāmena „Mazumtirdzniecības komercdarbinieks” novērtējumā.

Mācību centra „BUTS” Cēsu filiāle var lepoties ar jaunajiem komerczinību nozares speciālistiem, kas izglītības procesa rezultātā spēs organizēt, koordinēt un īstenot dažādu jomu komercdarbību, veikt augstvērtīgu klientu apkalpošanu:
 • Lindu Kokarēviču
 • Indru Loginu
 • Sanitu Putniņu
 • Daci Siliņu
 • Vitu Vilciņu
 • Ingunu Zāģeri
 • Ivetu Zariņu

Laika posmā no 8. septembra līdz 2. martam par izglītības satura kvalitatīvu nodrošināšanu gādāja mācību centra „BUTS” profesionālā pedagoģiskā komanda:
 • Alla Trauberga, sniedzot specifiskas zināšanas par tirgzinību un reklāmu, uzskaites un atskaites pamatiem, prečzinību, tirdzniecības iekārtām, uzņēmuma darba organizāciju;
 • Andis Prikulis, sniedzot dziļu un detalizētu izklāstu lietvedībā;
 • Ilze Kicka, nodrošinot visas nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai profesionāli īstenotu lietišķo saskarsmi, kā arī pasniedza mācību priekšmetu „Pārdošanas psiholoģija”;
 • Daiga Tukiša, iepazīstinot ar pārtikas sanitāriju un higiēnas pamatiem;
 • Sandra Ungura, veidojot padziļinātu izpratni par grāmatvedību un nodokļu sistēmu;
 • Elita Simsone, sniedzot zināšanas darba aizsardzības organizēšanā;
 • Māris Bērziņš, veicinot izpratni un zināšanas par uzņēmējdarbības specifiku;
 • Normunds Bērziņš, nodrošinot praktiskas iemaņas darbā ar datortehniku un dažādām lietojumprogrammām.

Paldies izglītojamām un pedagoģiskajai komandai par teicamu attieksmi un izciliem rezultātiem!


atpakaļ