background
Aktualitātesarrow
hot

Atbildīgais speciālists par spiedieniekārtām un to kompleksiem

29.07.2022

Nāc uz mācību centru BUTS, apgūsti kursu "Atbildīgais speciālists par spiedieniekārtām un to kompleksiem" un iegūsti apliecību, ka drīksti veikt spiedieniekārtu apkalpošanu. Mācību ilgums: 4 stundas. Piesakies!

Saskaņā ar likumu „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” spiedieniekārtu komplekss klasificējams kā bīstamā iekārta, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības.

16.09.2003. MK noteikumu Nr.518 „Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība” 13. punkts nosaka, ka spiedieniekārtu kompleksa īpašnieka pienākums ir nodrošināt spiedieniekārtu kompleksa apkalpojošā personāla apmācības un instrukcijas par attiecīgā spiedieniekārtas kompleksa lietošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību, kā arī norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par spiedieniekārtu kompleksa tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi (atbildīgais speciālists).

Augstāk minēto noteikumu 11. punkta 3. pants nosaka, ka spiedieniekārtu kompleksa īpašniekam aizliegts lietot spiedieniekārtu kompleksu, ja nav norīkots atbildīgais speciālists un nodrošināts pietiekams personāla skaits spiedieniekārtu kompleksa apkalpošanai!

Mācību ilgums: 4 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:
Spiedieniekārtu tehniskā dokumentācija, tehnisko normatīvu prasības, kas nodrošina to drošu ekspluatāciju;
Darba drošības noteikumi;
Vispārīgie noteikumi un tehniskās prasības spiedieniekārtu remontam un ekspluatācijai:
- spiedieniekārtu klasifikācija, reģistrācija, pārbaudes darba organizācija;
- tehniskā apkope, ekspluatācija, ekspluatācijas atļauja un remonts;
- prasības apkalpojošajam personālam;
Prasības spiedtvertnēm, kas iegādātas ārzemēs;
Papildu prasības cisternām un mucām, kuras pārvadā sašķidrinātas gāzes;
Noteikumu prasības baloniem;
Instruktāžu veidi, to veicēji, periodiskums;
Darba instrumentu un individuālo aizsarglīdzekļu pielietojums;
Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos, elektrotraumu gadījumos;
Noslēguma pārbaudījums.

Kursa mērķis:
Iepazīstināt ar noteikumiem par spiedieniekārtām, to uzraudzību, kā arī ar normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar bīstamo iekārtu ekspluatāciju, instrukcijām spiedieniekārtu apkalpojošajam personālam un iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar spiedieniekārtām.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi filiālē.

Pieteikšanās un sīkāka informācija:
T.: 29278522, 26685727
E-pasts: daugavpils@buts.lv


atpakaļ