background
Aktualitātesarrow
Ugunsdrošība un aizsardzība - pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem (160 stundas)
hot

Ugunsdrošība un aizsardzība - pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem (160 stundas)

26.07.2022

15. augustā sāksies profesionālās pilnveides programma "Ugunsdrošība un aizsardzība - pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem" (160 stundas). Mācības notiks ATTĀLINĀTI. Piesakies!

Pasniedzēja - Ieva Goldmane

Mācību grafiks:

1.15.08.2022., plkst. 9.00-12.40
2. 18.08.2022., plkst. 9.00-12.40
3. 22.08.2022., plkst. 9.00-12.40
4. 25.08.2022., plkst. 9.00-12.40
5. 29.08.2022., plkst. 9.00-12.40
6. 05.09.2022., plkst. 9.00-12.40
7. 08.09.2022., plkst. 9.00-12.40
8. 12.09.2022., plkst. 9.00-12.40
9. 15.09.2022., plkst. 9.00-13.20
10. 19.09.2022., plkst. 9.00-13.20
11. 22.09.2022., plkst. 9.00-13.20
12. 26.09.2022., plkst. 9.00-13.20
13. 29.09.2022. plkst. 9.00-14.00
14. 03.10.2022. plkst. 9.00-14.00
15. 18.10.2022. plkst. 9.00-10.20
Prakse objektā: 4.10.2022.-17.10.2022.

Kursa mērķis:
Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas personām, kuras izstrādā ugunsdrošības instrukciju, veic ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās mācības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi, kā arī veidot šo personu profesionālās kompetences, lai tās spētu organizēt nepieciešamos ugunsdrošības pasākumus ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā (turpmāk – objekts), kā arī priekšstata līmenī iepazīstināt ar civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jautājumiem.

Kursa programma:
Profesionālie mācību priekšmeti:
Ugunsdrošība;
Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas un ugunsdzēsības līdzekļi;
Ugunsgrēka dzēšana.
Prakse;
Noslēguma pārbaudījums.

Vairāk par šo programmu šeit: https://www.buts.lv/izglitibas-programmas-un-seminari/darba-aizsardziba-ugunsdrosiba/item/558


PIETEIKŠANĀS un papildu informācija:
T.: 27 840 717
E-pasts: darbadrosiba@buts.lv
atpakaļ