background
Aktualitātesarrow
Arhīvu pārvaldība. Arhīva darba organizācija un dokumentu arhivēšana, jaunumi likumdošanā
hot

Arhīvu pārvaldība. Arhīva darba organizācija un dokumentu arhivēšana, jaunumi likumdošanā

25.07.2022

JAUNS KURSS AR LEKCIJĀM TIEŠSAISTĒ - "Arhīvu pārvaldība. Arhīva darba organizācija un dokumentu arhivēšana, jaunumi likumdošanā". Mācības notiks 29. un 31. augustā no 18:30 līdz 21:50. Kopā 8 akadēmiskās stundas. Akcijas cena! Maksā 69 EUR 89 EUR vietā! Piesakies!

Kas ir arhīvu pārvaldība? Svarīgs darba process uzņēmuma/ iestādes darba organizācijā. Dokumentu radīšana, uzskaite, izvērtēšana, glabāšana un pieejamība ir nozīmīga katrai organizācijai uzņēmumam vai iestādei.

Kā un kur glabāt dokumentus un kā nodrošināt to saglabāšanu? 

Kā piemērot jauno normatīvo regulējumu arhīvu pārvaldībā? 

Vai uzņēmumā un institūcijā arhivēšana atšķiras? 

Ko un kad iznīcināt? 

Kas notiek, ja dokumenti netiek atbilstoši saglabāti? 

Šie un vēl citi jautājumi arhīvu pārvaldības jomā ir biežāk uzdotie jautājumi, uz kuriem tiek meklētas atbildes. 


Dokumentu saglabāšanu reglamentē normatīvie akti un likumdošana, kas nosaka prasības arhīva pārvaldības jomā.


Kurss  paredzēts institūciju, uzņēmumu, organizāciju struktūrvienību vadītājiem, darbiniekiem, biroja administratoriem, lietvežiem, kuri ir atbildīgi par dokumentu un arhīvu pārvaldību, kā arī ikviens interesents, kuram šī tēma ir saistoša un vēlas to apgūt, lai zināšanas būtu noderīgas, īstenojot atbilstošu arhīvu pārvaldību.

Programmā
1. Normatīvais regulējums arhīvu pārvaldības jomā;
2. Iekšējo normatīvo aktu izstrāde arhīvu pārvaldībā;
3. Arhīva darba organizācija;
4. Dokumentu izvērtēšana un glabāšanas termiņu noteikšana;
5. Kas ir dokumenta informatīvā vērtība un arhīviskā vērtība. Pēc kādiem kritērijiem to nosaka;
6. Dokumentu nodošanas kārtība iestādes/organizācijas arhīvā;
7. Prasības un nosacījumi arhīva glabātavas izveidošanai;
8. Arhīva uzskaites dokumentācijas izstrādāšana un noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
9.Arhīva dokumentu preventīvā aizsardzība, iespējamie riski un to novēršana;
10. Fonda lietas veidošana;
11. Tipveida kļūdas arhivēšanā un to novēršana.


Kursa apguve palīdzēs izprast kā nodrošināt dokumentu uzskaiti, izvērtēšanu un glabāšanas termiņu noteikšanu, to saglabāšanas prasības, kā arī  kā izstrādāt, atbilstoši prasībām, nepieciešamo uzskaites dokumentāciju.


Pasniedzēja: Inese Blanka (ar lielu praktisko pieredzi un atbilstošu izglītību), ieguvusi Profesionālo maģistra grādu vadībzinātnēs, uzņēmuma un iestādes vadītājā, šobrīd apgūst Ekonomikas un sabiedrības vadības zinības (doktorante). Strādājusi Latvijas valsts vēstures arhīvā, kā arhīviste, glabātavas vadītāja, vecākā referente, kā arī citos, atbildīgos amatos. Pasniedzēja – lektora darbs pieaugušo profesionālajā pilnveidē un tālākizglītībā, praktiska pieeja mācību procesam ar mērķi palīdzēt apgūt zināšanas, kas pielietojamas praksē. 


Vairāk par šo kursu šeit: https://www.buts.lv/izglitibas-programmas-un-seminari/biroja-darbs/item/1095


PIETEIKŠANĀS un papildu informācija

T.: 22015707, 27881831

Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 125 - 45. kab.

E-pasts: talmaciba@buts.lv
atpakaļ