background
Aktualitātesarrow
hot

Apgūsti kursu "Celtņu operators" un/vai "Stropētājs"

24.05.2022

Gan klātienē, gan attālināti piedāvājam apgūt vienas dienas kursus (4 akadēmiskās stundas) - "Celtņu operators" un/vai "Stropētājs". Kursi "Celtņa operators" plānoti šādos datumos - 13. un 20. jūnijā, "Stropētājs" - 10., 13. un 27. jūnijā. Pasniedzējs - Guntis Keirāns. Piesakies!

Piesakoties apmācībām abiem kursiem - mācību maksa ir 100 eiro + PVN.

Atsevišķi kursi maksā - "Celtņu operators" 80 eiro + PVN, "Stropētājs" 70 eiro + PVN.

Kursa "Celtņa operators" programma
 • Celtņi, to uzbūve, nesošā konstrukcija: izlice, tornis, buks, tilts;
 • Celšanas mehānismi, tā konstrukcija: tītava, troses vai ķēdes, trices, to drošības koeficients u.c.;
 • Kravas piekares ierīces un pārvietošanas (braukšana, grozīšana, izlices pacelšanas) mehānismi. Celtņa sliežu ceļš;
 • Celtņa izmantošana, ievērojot drošības prasības:
- celtņa maksimālā celtspēja pie dažādām strēles izlicēm un maksimālais celšanas augstums;
- kravas pārvietošanas ātrums dažādu kustību plaknēs, atļautā kustību apvienošana, pārvietojot kravas;
- celtņa stabilitātes koeficients, strēles izlices ietekme uz stabilitāti, stabilitātes koeficienta aprēķināšana;
- droši darba paņēmieni: iesiešana, stropēšana, ieāķēšana, drošības attālumi; aprēķināšana;
- celtņa pārvietošanās teritorijā;
 • Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;
 • Rīcība nelaimes gadījumos;
Noslēguma pārbaudījums.   

Kursa "Stropētājs" programma
 • Normatīvie akti, darba drošības noteikumi un tehniskā dokumentācija darbam ar stropēšanas ierīcēm;
 • Kravas satveršanas ierīces, palīgierīces, to pārbaude, defektu noteikšana un kravas satvērējierīču brāķēšana;
 • Celtņu maksimālā celtspēja pie dažādām strēles izlicēm, maksimālais celšanas augstums, kravas pārvietošanas ātrums dažādās kustības plaknēs;
 • Kravu veidi, darbs ar īpašām kravām, kravu izvietošanas shēmas;
 • Kravas celšanas un nolaišanas paņēmieni;
 • Darba drošības noteikumi. Drošības zīmes un darbvietās lietojamie roku signāli;
 • Individuālie aizsardzības līdzekļi;
 • Rīcība nelaimes gadījumos.
Noslēguma pārbaudījums.

Piesakies!
T.: 27840717
E-pasts: darbadrosiba@buts.lv
atpakaļ