background
Aktualitātesarrow

Par Liepājas uzņēmēju uzņēmību!

06.02.2015

Mācību centra „BUTS” Liepājas filiālē regulāri tiek celta vietējo uzņēmumu konkurētspēja, aizvien īstenojot dažādu specifiku izglītības programmas. Janvāra mēnesis lieliski iesācies sešu dažādu uzņēmumu darbiniekiem, apgūstot zināšanas „Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” ietvaros!

Janvāra mēnesī mācības iepriekš minētajā tēmā saņēma tādu uzņēmumu darbinieki kā: A/S „UPB”; SIA "MEDEOR"; SIA "LatService DE"; SIA "Lielais Dzintars"; SIA "IT KON"; SIA "Grobiņas Meliorators". Mācību centra „BUTS” lielākais pagodinājums ir uzņēmumu un klientu uzticēšanās darbaspēju paaugstināšanā un atkārtota ieinteresētība pilnveidot zināšanas arī citās jomās!

Mācību centra „BUTS” Liepājas filiāles vadītājs Andris Plaudis par aizgājušo mācību procesu stāsta „Konkrētās izglītības programmas apguve deva iespēju izprast un gūt zināšanas par strādājošo drošības, veselības aizsardzības un darba vides uzlabošanas nozīmi un efektivitāti uzņēmumos un iestādēs, kā arī sniedza izpratni par lietišķās un normatīvās dokumentācijas kārtību un izmantošanu darba procesā. Jāatzīmē, mācību procesā uzņēmumu darbinieki guva pamatzināšanas arīdzan par arodslimību, ugunsdrošības, elektrodrošības jautājumiem, kā arī par pirmās palīdzības sniegšanu nelaimes gadījumos darbā. Minētās zināšanas un prasmes ir būtiskas ne tikai darba procesa organizēšanā, bet arī īstenošanā. Ne velti izglītošana darba drošības un aizsardzības jautājumos ir reglamentēta.”

Raugoties nākotnē, Andris secina, ka ir palielinājies arī pieprasījums pēc specializēto zināšanu apguves darba aizsardzības jomā saistībā ar komercdarbības veidiem: 
  • Metālapstrāde, elektrisko iekārtu, automobiļu, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana, kuģu un laivu būve;
  • Kokapstrāde, mēbeļu ražošana, papīra un papīra izstrādājumu ražošana;
  • Tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana, mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana.
„Prieks vērot uzņēmēju ieinteresētību darba vides drošības garantēšanā un darba spēka izglītošanas nodrošināšanā!”atpakaļ