background
Aktualitātesarrow
Gada noslēgumā – karjeras sākums 10 lietvedēm!

Gada noslēgumā – karjeras sākums 10 lietvedēm!

05.01.2015

Decembra vidus mācību centra „BUTS” Jelgavas filiālē tika atzīmēts ar desmit kvalifikāciju apliecību iegūšanu lietveža profesijā. Filiālēs vadītāja Rasma Kutkovska atzīst, ka noslēgt gadu ar tik jauku izglītojamo grupu ir tīrais prieks un gandarījums!

„Paldies par lielisko attieksmi mācību procesā, izturoties cieņpilni pret pedagogiem uz uzdoto mācību materiālu, kā arī savstarpēji draudzīgo attieksmi izglītojamo grupā! Jūs ne tikai bijāt atbalsts viena otrai, bet arī dinamiski virzījāt apmācību procesu ne vien uz priekšu, bet arī padziļināti! Ceram un novēlam, lai arī turpmākais izglītības un karjeras ceļš Jums veiktos tikpat teicami, kā tā sākums iezīmējies mācību centrā „BUTS”,” novēl mācību centra „BUTS” filiāles vadītāja Rasma Kutkovska.
2. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Lietvedis” apliecību ieguva:
  • Žanna Blūma;
  • Sintija Dumpe;
  • Jana Dzene;
  • Sandra Gerharde Vrubeļa;
  • Gaļina Kosova-Krūma;
  • Līga Leite;
  • Jeļena Lisiha;
  • Lidija Ločmele;
  • Evita Stolere;
  • Inga Žvikova.
Apsveicam!

Jauno speciālistu darba entuziasmu apliecina arī pedagogi, kuri ar prieku uzteica izglītojamo grupas saliedētību, ieinteresētību un aktīvu līdzdalību apmācību procesā. Jāpiemin, ka lieliskas atsauksmes saņemtas arī no kvalifikācijas prakses vietām, kur atsevišķas izglītojamās pat saņēmušas patstāvīga darba piedāvājumu. Par izglītības procesu gādāja Rasma Urtāne (ilgstoša pieredze lektora amatā, autore tādām grāmatām kā “Lietvedības darba organizēšana”, “Lietvedības rokasgrāmata”, “Palīgs lietvedībā”, “Lietvedība un arhīvs”. Izstrādājusi mācību līdzekļus “Lietišķā etiķete”, “Dokumentu aprite un sarakste”, “Lietvedība budžeta iestādēs”, “Rīkojuma un personāla dokumenti”) un ilggadējais mācību centra „BUTS” pedagogs Aleksandrs Būmanis, asprātīgā manierē nodrošinot izglītojamām kompetenci darbā ar datortehniku un lietojumprogrammām. 

Noslēdzoties apmācībām, izglītojamās apmācību procesu un pedagoģisko ieguldījumu novērtēja kā teicamu, pieminot, ka pedagogu pašaizliedzīgais devums veidojis noturīgu pamatu specifiskām zināšanām, kas nepieciešams pārliecībai savai spēkiem un tālākai profesionālai izaugsmei.


atpakaļ