background
Aktualitātesarrow
hot

Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem

17.03.2022

BUTS Bauskas filiāle 14. aprīlī uzsāks apmācības programmā "Ugunsdrošība un aizsardzības - pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem" 160 stundu apjomā.

Saskaņā ar „Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu”, par ugunsdrošību iestādē, organizācijā vai komercsabiedrībā ir atbildīgs tās vadītājs. Attiecīgās iestādes, organizācijas vai komercsabiedrības vadītāja pienākums ir:

  • nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību izpildi;
  • nodrošināt darbinieku apmācību ugunsdrošības jomā;
  • nodrošināt iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību;
  • pēc valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora pieprasījuma sniegt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju;
  • ugunsgrēka gadījumā līdz ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ierašanās brīdim organizēt ugunsdzēsības pasākumus.

Kā nosaka 19.04.2016. MK noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”, par ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, personām, kurām jāizstrādā rīcības plāns ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukcija, kā arī personām, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama profesionālā izglītība ugunsdrošībā vai apmācība ugunsdrošības jomā:

  • 178. pants 2. daļa: 
Saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīstamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām).

Pieteikšanās:
Tālrunis: 27898019, 20282016
Adrese: Kalna iela 8/1, Bauska
E-pasts: bauska@buts.lv


atpakaļ