background
Aktualitātesarrow
Nozares uzņēmumu konkurētspējas veicināšana

Nozares uzņēmumu konkurētspējas veicināšana

19.12.2014

Mācību centrs „BUTS” īstenojis izglītības programmas „Metāla griešana ar deggāzi” apmācību Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) projekta „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros, tādējādi šoreiz paaugstinot kvalifikāciju tādu uzņēmumu darbiniekiem kā: „ZK9”, SIA „Newcom Constructions” un SIA „Reck”.

Projekta ietvaros nodarbinātie  mācību centra „BUTS” izcilā pedagoga Oļega Suvorova vadībā apguva gan praktiskās, gan teorētiskās zināšanas izglītības programmā „Metāla griešana ar deggāzi”, padziļināti iepazīstoties ar metināšanas un griešanas aprīkojuma un drošības iekārtu tehnisko raksturojumu, saņemot praktiskus ieteikumus darbā ar tiem, uzzināja par skābekļa, propāna un acetilēna īpašībām un gāzes metināšanas un griešanas posteņu organizēšanu. Apgūtās specifiskās zināšanas un prasmes veicinās uzņēmuma darbinieku darba kvalitāti un efektivitāti, kas pēcāk atsauksies kā uz uzņēmuma produktivitāti, tā arī pozitīvi iespaidos publisko tēlu.

Šāda projekta prakses primārais mērķis ir veicināt investīcijas cilvēkresursos, nodrošinot pieejamā darbaspēka kvalifikācijas celšanu, sekmējot darba ražīgumu, veicinot darba tirgus un komercdarbības attīstību, ceļot ekonomikas konkurētspēju. Projektā iesaistītie partneri ir saimnieciskās darbības veicēji – komersanti (privātie uzņēmumi), kas nepārstāv tādas nozares kā: ieroču, tabakas ražošana un tirdzniecība; azartspēles un derības; operācijas ar nekustamo īpašumu; tirdzniecība; apdrošināšana, finanšu starpniecība un banku pakalpojumi; transportlīdzekļu mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu izmantošana. Atkarībā no uzņēmumā nodarbināto darbinieku skaita, komersants saņem 60 – 80 % no ieguldītā finansējuma apmācību veikšanai.


Mācību centrs „BUTS” piedāvā iespēju komersantiem ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu veikt nodarbināto apmācību. Šo iespēju var izmantot kļūstot par MASOC (Mašīnbūves un Metālapstrādes rūpniecības asociācijas) partneri LIAA (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras) projektā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātē „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerības organizētām apmācībām”. atpakaļ