background
Aktualitātesarrow
attention

Asistents cilvēkam ar invaliditāti

25.02.2022

9. martā notiks mācības "Asistents cilvēkam ar invaliditāti". Tikai martā cena 44 eiro! Ja grupā būs 10 cilvēku, tad tiks piemērota atlaide 50% apmērā, un vienam cilvēkam kurss izmaksās tikai 22 eiro!

Mācību ilgums -  8 mācibu stundas.

Mācibas notiks attālināti - MS Teams.

Pedagogs - Evita Teice

Saskaņā ar grozījumiem „Invaliditātes likumā” no 2013. gada 1. janvāra cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam būs tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā.

Asistents ir fiziska persona, kas sniedz atbalstu cilvēkiem ar ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas traucējumiem, kuri paši nespēj patstāvīgi nokļūt vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus.
Asistenta pakalpojumi ir attiecināmi arī uz cilvēkiem ar redzes invaliditāti, palīdzot personai apgūt profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmu.

Ieguvumi, apgūstot kursu:

  • Pārzināt dažādu vecumposmu psiholoģijas īpatnības;
  • Veidot saskarsmi atbilstoši veselības traucējumiem;
  • Apzināt un nodrošināt aprūpējamā pamatvajadzības;
  • Veicināt klienta labsajūtu un socializēšanās iespējas;
  • Nodrošināt palīdzību pašaprūpē.

Pieteikšanās:

T.: 27898038, 27898034
E-pasts: gulbene@buts.lv.


atpakaļ