background
Aktualitātesarrow
Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā: lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
attention

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā: lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

22.02.2022

14. martā sāksies mācības par specializētajām zināšanām darba aizsardzības jomā: lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība.

Izglītības procesā darba aizsardzības speciālistiem tiks sniegtas specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē, kā arī tiks apgūtas prasmes darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamo pasākumu organizēšanai un vadīšanai attiecīgās nozares uzņēmumā.

SVARĪGI - lai mācītos šajā kursā, iepriekš jābūt apgūtai Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmai (60 stundu apmērā).

Mācību periods: no 14. marta līdz 4. aprīlim.

Stundu skaits: 40 (četras tikšanās reizes – pirmdienās no 9.00 līdz 16.25, attālināti MS Teams).

Mācību maksa: 220 eiro.

Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

Pieteikšanās:
T.: 27840717
E-pasts: darbadrosiba@buts.lv

Detalizētāks kursa apraksts pieejams BUTS mājaslapā: ŠEIT.atpakaļ