background
Aktualitātesarrow
Jelgavai milzīgs profesionālais ieguvums!

Jelgavai milzīgs profesionālais ieguvums!

09.12.2014

Mācību centra „BUTS” Jelgavas filiālē decembra pirmajā pusē noslēdzās jau kopš augusta īstenotās profesionālās kvalifikācijas izglītības programmas „Elektromontieris” apmācības, kā rezultātā 8 izglītojamie sevi oficiāli darba tirgū var pozicionēt kā speciālistus enerģētikas nozarē.

Mācību centra „BUTS” filiāles vadītāja Rasma Kutkovska atzinīgi novērtē izglītojamo veikumu, attieksmi un darba rezultātus: „Novēlu Jums visiem tikpat lieliskas sekmes arī profesionālajā dzīvē!”
Centību, izturību un veiksmi:
  • Agrim Atālam;
  • Romānam Bļinņikovam;
  • Edijam Cimdiņam;
  • Jānim Čepulim;
  • Jānim Endzelim;
  • Agrim Kitokam;
  • Dmitrijam Pisarenkovam;
  • Valteram Starim.
„Grupas izglītojamie mācījās atbildīgi un ar padziļinātu interesi. Aktīvi piedalījās kā teorijas apguvē, tā arī praktiskajās nodarbībās. Pakāpeniski pārejot no vieglāku uzdevumu izpildes uz sarežģītākiem, grupa tika sagatavota atbilstoši darba tirgus prasībām,” apmācību norisē dalās mācību centra „BUTS” Jelgavas filiāles vadītāja Rasma.

Apmācību procesa rezultātā izglītojamie apguva elektrotehnikas, elektroapgādes, materiālu mācības, datoru mācības, elektroiekārtu apkalpošanas, elektroiekārtu montāžas tehnoloģijas prasības un principus u.c. profesionālas zināšanas un prasmes, lai patstāvīgi veiktu elektromontiera darba specifikai atbilstošus darba uzdevumus: pārbaudīt un novērtēt elektroiekārtas atbilstību montāžas dokumentācijai un tehniskā projekta mērķim; digitāli un manuāli skicēt, rasēt, veikt korekcijas elektriskajās un montāžas shēmās; izvēlēties un lietot atbilstošus instrumentus, iekārtas un palīgierīces elektromontāžas darbu veikšanai; pārzināt elektromontiera darba aizsardzības reglamentējošo dokumentāciju, veikt darbu saskaņā ar darba aizsardzības prasībām; veikt elektromontāžas darbus (guldīt un apdarināt kabeļus, marķēt dzīslas un kabeļus, montēt paneļus, spaiļu skapjus, elektrosadales un to vadojumus, montēt zibensaizsardzības sistēmas, montēt zemējuma kontūrus, montēt dzīvojamo, ražošanas un sabiedrisko ēku elektroinstalāciju) atbilstoši dokumentācijai utjp. 

„Jelgavas filiālē mūsu grupa tika apmācīta pēc darba devēja pieprasījuma. Apgūstot elektromontiera profesiju, ieguvām daudz vērtīgu zināšanu, kuras noderēs uzsākot darba gaitas. Pasniegšanas metožu daudzveidīgais spektrs un mācību priekšmetu sasvstarpējā sasaiste veicināja profesijas apguvi. Pedagogi strādāja ar lielu atdevi, saprotami un interesanti izklāstīja mācību tēmas. Filiālē valdīja pozitīva gaisotne un ir atsaucīgs personāls”, atzinīgi spriež grupas izglītojamie.

„Paldies praktisko nodarbību pedagogam Vadimam Grigorjevam par lietišķu attieksmi un saprotamu, sabalansētu uzdevumu uzstādīšanu. Uldim Grundem – Zeifertam par profesionalitāti un augstas klases apmācību. Lienei Kancevičai par bagātīgo informatīvo materiālu un pedagoģisko inteliģenci. Savukārt pedagogi Andrejs Sālzirnis un Aleksandrs Būmanis prasmīgi un koncentrēti sniedza pamatzināšanas fizikā un datorzinībās. Esam gandarīti un apmierināti ar darba organizāciju un izglītības kvalitāti,” priecājas jaunie elektromontieri.atpakaļ