background
Aktualitātesarrow
Jēkabpilī specifiskas zināšanas projektu vadībā apguvis nebijis daudzums. Jēkabpilī specifiskas zināšanas projektu vadībā apguvis nebijis daudzums. Jēkabpilī specifiskas zināšanas projektu vadībā apguvis nebijis daudzums. Jēkabpilī specifiskas zināšanas projektu vadībā apguvis nebijis daudzums. Jēkabpilī specifiskas zināšanas projektu vadībā apguvis nebijis daudzums.

Jēkabpilī specifiskas zināšanas projektu vadībā apguvis nebijis daudzums.

02.12.2014

Gada nogale mācību centra „BUTS” Jēkabpils filiālē galvenokārt iezīmējās ar milzīgo interesi projektu vadības prasmju un zināšanu apguvē. Oktobra mēnesī profesionālās pilnveides apliecības saņēma 15 izglītojamie.

Mācību centra „BUTS” Jēkabpils filiāles vadītāja Inese Vilcāne: „Es gribu pateikties visiem par kopīgi padarīto darbu un dvēseliski gaišo laiku saskarsmē ar Jums”, norādot izglītojamo vārdus: 
 • Džulians Antons;
 • Vjačeslavs Āriņš;
 • Līga Brūklene;
 • Natālija Gavrilova;
 • Anna Sērmā;
 • Diāna Tiltiņa;
 • Eva Viese;
 • Liene Lamba;
 • Ligita Ābolniece;
 • Ilze   Bernāne;
 • Žanna Fjodorova;
 • Gita Gutberga;
 • Katrīna Korsaka;
 • Anita Lipša;
 • Anastasija Romanova.
Apmācāmo mērķis bija apgūt projektu rakstīšanu, izprast vadības teorijas, iemācīties prezentēt savas idejas, apgūt finanšu plānošanas prasmi projekta izstrādes un tālākās realizācijas gaitā. To varētu saukt par šīs „mācību ēkas” fasādi, bet zem tā ļoti daudziem kursantiem slēpās sen lolotas idejas, kuru iedzīvināšanai  pietrūka prasmes tās izteikt skaitļu valodā, tas ir, uzrakstīt projektu finanšu piesaistei.

Izstrādāto projektu tēmas ļāva apjaust šo patiesi sociāli aktīvo cilvēku rūpes par sabiedrībā esošajām vajadzībām, un, galvenais, iespēju šīs grūtības pārvarēt. Tēmas skāra bērnu un jauniešu, vides, veselības un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas problēmas. Vērtēšanas komisija augstu novērtēja visu iesniegto projektu tehnisko risinājumu, bet tematiski gan klausītājus, gan vērtētājus uzrunāja Ligitas  Ābolnieces projekts biedrībai „Literāts” par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Krustpils novadā. Ligita ir dzejniece, un viņas darba rindas „ar iedegtu sirdi nav jālūdz gaisma no āra, lai sevi un pasauli sasildītu” ir galvenais motīvs, kas raksturo arī projektu tēmu aktualitāti, kas balstīta dziļā šīs grupas dalībnieku cilvēcībā. 

Anastasijas Romanovas projekts „Četras ķepas-divas kājas” ir veltīts Jēkabpils dzīvnieku patversmes izpētei, Anitas Lipšas darbs „Dzīve turpinās” ir par pēc onkoloģiskajām saslimšanām skarto sieviešu rehabilitāciju. Liene Lamba projektā „Vai tu mani dzirdi?” risina bāreņu un bez vecāku apgādības palikušo bērnu problēmas. Gitas Gutbergas, Evas Vieses, Ilzes Bernāne projekti runā par vides saglabāšanu. Sabiedrībā aktuālu tēmu pieteica Diāna Tiltiņa, veidojot informatīvā tīmekļa vietni par ģimenes plānošanas problēmām Latvijā.
Ar cieņu un pietāti apmācāmie novērtēja pasniedzēju Ilzes Vārnas, Sarmītes Gravas un Judītes Grugules darbu.

„Viņa ir kā zeme, kura atklājas ikdienas, kārtu pa kārtai, atsedzot savas bagātības” – tā kursanti saka par pasniedzēju Judīti Gruguli.atpakaļ