background
Aktualitātesarrow
3 lietas labas lietas, darba devējiem, grāmatvežiem, personāla speciālistiem!

3 lietas labas lietas, darba devējiem, grāmatvežiem, personāla speciālistiem!

22.02.2021

Klientu plūsmas samazināšanās, ieņēmumu kritums, darbinieku slimības un starp to visu Jūs, Latvijas ekonomikas un labklājības pamats – uzņēmuma vadītājs. Vai esi pārliecināts, ka esi iepazinies ar visām iespējām, kas pieejamas darba devējiem, lai atvieglotu pandēmijas veicināto biznesa stagnāciju vai zaudējumus? Vai pārzini visas likumā noteiktās kārtības kā pārtraukt darba attiecības ar darbinieku? Kādas ir Tavas kā darba devēja tiesības un kā atrisināt strīdus ar darbinieku? Kā organizēt attālināto darbu un kā pieteikt uzņēmumu dīkstāvē? Tā ir tikai daļa no ieguvumiem apmeklējot seminārus!

Semināri būs aktuāli uzņēmumu vadītājiem, grāmatvežiem, personāla speciālistiem.

Semināru tēmas un norises laiki:

3. martā no plkst. 10.00-12.30 „Summētais darba laiks. Ieturējumi no darba samaksas. Attālinātais darbs. Dīkstāve”, seminārā apskatīs:
 • Summētā darba laika tiesiskais regulējums, tā praktiskā pielietošana; 
 • Ieturējumi no darba samaksas sakarā ar darba devēja atprasījuma tiesībām un darba 
 • devējam radītajiem zaudējumiem. Biežāk pieļautās darba devēja kļūdas un praktiski 
 • risinājumi; 
 • Attālinātais darbs. Darba devēja pienākumi un tiesības, nodarbinot darbinieku attālināti. Praktiskie aspekti, problēmas, ieteikumi. 
 • Dīkstāve, neparedzēta darba veikšana un papildu darbs. 

10. martā no plkst. 10.00-12.30 “Uzteikumi. Problēmas un risinājumi, pārtraucot darba līgumu ar darbinieku.” Seminārā apskatīs jautājumus:
 • kā pareizi pārtraukt darba tiesiskās attiecības Darba likuma 101.pantā noteiktajos gadījumos (darbinieks pārkāpis darba līgumu vai darba kārtības noteikumus, rīkojies prettiesiski, darbu veic alkohola reibumā, pārkāpis darba aizsardzības noteikumus, darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ vai tiek samazināts darbinieku skaits); 
 • kādi dokumenti nepieciešami pirms uzteikuma izsniegšanas, kā pareizi tos sagatavot; 
 • kā rīkoties, ja darbinieks uzsaka darba līgumu, jo viņam ir svarīgs iemesls; 
 • kas jāņem vērā, pārtraucot darba tiesiskās attiecības savstarpēji vienojoties; 
 • kādas ir darba devēja tiesības un pienākumi gadījumos, kad darbinieks neierodas darbā neattaisnojoša iemesla dēļ; 
 • uzteikuma termiņi un paziņošanas kārtība; 
 • arodbiedrības loma uzteikuma procesā.

12. martā no plkst. 10.00-12.20 „Darba kārtības noteikumi, to struktūra un būtiskākie nosacījumi. Darba devēja tiesības piemērot disciplinārsodu”. Seminārā apskatīs:
 • Darba kārtības noteikumi, tā struktūra un struktūras analīze; 
 • Darba kārtības noteikumos obligāti iekļaujamie nosacījumi; 
 • Darbinieku tiesību ievērošana darba kārtības noteikumos;
 • Raksturīgākie trūkumi un kļūdas darba kārtības notikumos; 
 • Darba devēja tiesības piemērot disciplinārsodu;

Seminārus vadīs: Diāna Švānberga, darba tiesību eksperte ar 10 gadu pieredzi Valsts darba inspekcijā, tai skaitā pieredze Juridiskās nodaļas vadītājas amatā. Šobrīd praktizējoša juriste darba tiesībās, darba aizsardzībā un personu datu aizsardzībā. Pārstāv klientu intereses valsts iestādēs un tiesās civillietās, administratīvo pārkāpumu lietās un administratīvajos procesos. Vairāku gadu pieredze semināru un lekciju vadīšanā. 

Seminārs norisināsies attālināti, tāpēc aicinām ikvienu interesentu pieteikties semināriem!

Katra semināra cena 30 EUR.

Pieteikšanās: liepaja@buts.lv vai zvanot 27898042; 26634173


atpakaļ