background
Aktualitātesarrow
Mācību centra

Mācību centra "BUTS" izstrādātā Jauniešu projekta ietvaros Krimuldas vidusskolēni uzsāk profesionālās izglītības apguvi!

02.10.2014

Septembra izskaņā mācību centra „BUTS” pārstāvji viesojās Krimuldas vidusskolā, lai oficiāli atklātu Jauniešu projektu ar profesionālās pilnveides programmu „Projektu vadība”.

17. septembrī trīspadsmit skolēnu grupa ar audzēkņiem gan no desmitās, gan vienpadsmitās klases pirmo reizi tikās ar mācību centrs „BUTS” pedagoģi Dagniju Nuķi, lai detalizēti iepazīstos ar mācību kursa „Projektu vadība” programmu un mācību kārtību. Savukārt 24. oktobrī Krimuldas vidusskolā viesojās mācību centra „BUTS” direktora vietnieks Mārtiņš Segliņš un Krimuldas Domes priekšsēdētājs Guntars Grīnvalds, lai svinīgā gaisotnē novēlētu uzņēmīgajiem vidusskolēniem veiksmi un izturību, apgūstot profesionālās pilnveides izglītības programmu!

Īstenotās apmācības ir mācību centra „BUTS” tā dēvētais Jauniešu projekts, kas Latvijā ir inovatīvs izglītības risinājums, ilgtermiņā sniedzot pienesumu tautsaimniecībā un mazinot jauniešu bezdarba līmeni konkrētajā reģionā.
Projekta izstrādes gaitā tika aptaujāti kā skolēni, tā arī novada deputāti, lai, vispirms, noskaidrotu skolēnu ieinteresētību pilnveidot profesionālajā dzīvē nepieciešamās zināšanas un specifiskās prasmes un konkretizētu vēlamos izglītības virzienus, visbeidzot, noskaidrotu novada deputātu atbalstu Jauniešu projekta īstenošanai. 
 Pēc atkārtotām un sekmīgām pārrunām ar skolu un pašvaldību vadītājiem, mācību centrs „BUTS” Krimuldas vidusskolēniem visu mācību gadu (2014. – 2015.gads) nodrošina pedagoģisko sastāvu un attiecīgi nepieciešamo materiālu nodrošinājumu skolēnu izraudzītās izglītības programmas „Projektu vadība” ietvaros.

Zināšanas projektu vadībā sniedz ievērojamas perspektīvas mūsdienu darba tirgū, turklāt vērtējamas kā būtiska darbinieka kompetence ilgtermiņā. Apmācību gaitā izglītojamie iegūs zināšanas par projektu dzīves ciklu, projekta komandu, projekta resursiem, plānošanu un dokumentāciju, kā arī prezentēšanu un projektu gaitas novērtēšanas vadību. Kursa apguves rezultātā izglītojamie pratīs nodrošināt projekta vadīšanas procesa veiksmīgu norisi un koordināciju:
- nodefinēt projekta apjomu;
- noteikt lēmuma pieņēmējus, ieinteresētās puses;
- izstrādāt veicamo darbu sarakstu;
- noteikt izpildes termiņus;
- izstrādāt projektu vadības shēmu;
- identificēt resursus, budžetu;
- izvērtēt projekta prasības;
- identificēt projekta gaitu;
- nodrošināt nepieciešamos resursus.
Mācību procesa rezultātā izglītojamie strukturēti un objektīvi izprot uzņēmuma saimniecisko darbību, piedāvājot jaunas un inovatīvas attīstības stratēģijas.atpakaļ