background
Aktualitātesarrow
Kvalifikācijas celšanas kursi pedagogiem

Kvalifikācijas celšanas kursi pedagogiem

05.08.2020

Mācību centrs BUTS Bauskas filiāle aicina vispārizglītojošu skolu pedagogus pilnveidot savas prasmes un zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, apgūstot profesionālās pilnveides programmas kursu.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma
Speciālo zināšanu programma bērnu tiesību aizsardzības jomā (8 akadēmiskās stundas)
Programma tiek izstrādāta saskaņā ar MK noteikumiem Nr.569 (2018. gada 11.septembris)

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas, veicināt izpratni un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas, lai, pildot darba pienākumus, nodrošinātu bērnu tiesību ievērošanu un aizsardzību.
Programmas mērķauditorija: Pedagoģiskie darbinieki 
Iegūstamais dokuments: Aplieciba par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi

Programmā iekļautās tēmas:
  1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pamatprincipi atbilstoši starptautisko un Latvijas tiesību normām.
  2. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
  3. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes.
  4. Saskarsmes ar bērnu veidošanas principi.
Programmas apguves valoda: Latviešu
Nodarbības norises vieta: Bauska, Dārza iela 14a vai pie Jums. 

Pieteikšanās: e-pastā: bauska@buts.lv vai pa tālr. 27898016

Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības pedagogs ir atbildīgs par savas profesionālās kompetences pilnveidi, kuru veic 3 gadu laikā ne mazāk par 36 stundām, savukārt tehniskais personāls - 5 gadu laikā, un to plāno sadarbībā ar tās izglītības iestādes vadītāju, kurā persona veic pedagoģisko darbību.atpakaļ